Pierwsza w Polsce linia sortownicza do stłuczki szklanej. Jedna z pierwszych instalacji odgazowania wysypiska z energetycznym wykorzystaniem biogazu. To najlepsza charakterystyka działającego od 1995 r. Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie zarządzanego przez dr inż. Zbigniewa Wróbla. Zakład, będący jednoosobową spółką skarbu gminy Olsztyn, prowadzi sortownię surowców wtórnych pochodzących z selektywnej zbiórki. Zysk spółka czerpie z eksploatacji miejskiego wysypiska odpadów komunalnych w Łęgajnach (gm. Barczewo), co pozwala na dofinansowywanie selektywnej zbiórki prowadzonej u źródła. Cały czas, gdzieś w jakiś odpadach mieszałem - mówi dyrektor Wróbel o czasach, gdy jeszcze pracował w Katedrze Przyrodniczych Podstaw i Skutków Nawożenia Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski). Dla nikogo nie było zaskoczeniem, że gdy został radnym podjął pracę w Komisji Ochrony Środowiska. Dyrektor podkreśla, że to co powstało w Olsztynie to nie tylko jego zasługa, ale także Barbary Olszewskiej - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, wraz z którą podglądali rozwiązania w gospodarce komunalnej przyjęte w Niemczech, Danii i Finlandii. Wyniesione spostrzeżenia zrodziły marzenia o sortowni odpadów. Wprowadzeniu takiej innowacji sprzyjał fakt zapełniania się wysypiska. Trzeba było podjąć zdecydowane działania zmierzające do uzdrowienia gospodarki odpadami i przesunięcia maksymalnie daleko w przyszłość momentu gdy trzeba będzie zamknąć wysypisko. Dlatego dyrektor zaczął prostować gospodarkę odpadami w Olsztynie. Wraz z...