Rolnictwo to gałąź przemysłu, bez której nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Jest ono obecne w życiu ludzkości niemal od samego początku działalności człowieka. Nie można jednak nie zauważyć, iż wraz z upływem czasu jego wizerunek zmienia się. Ogromny wpływ mają na to postęp technologiczny oraz wszechpanująca informatyzacja.

Roboty powoli zastępują człowieka w przeróżnych zadaniach, co ma swoje plusy i minusy. Niemniej jednak nie tylko robotyzacja będzie miała znaczące odzwierciedlenie w aspekcie farm przyszłości. Na ich przyszły wygląd wpłynie także kilka innych czynników, takich jak dostęp do wody i energii elektrycznej, optymalizacja wykorzystania produktów ubocznych przeróżnych przemian, a także intensyfikacja zysków przy założeniach ekologicznego postępowania z uprawami i hodowlami.

Rozważania można rozpocząć od kwestii, które są niezwykle istotne – zapewnienia odpowiedniej ilości energii na cele użytkowe. Rolnictwo pochłania rocznie jej niezwykle duże ilości, wobec czego wszelkie przejawy odciążenia systemu będą wpływały pozytywnie na wiele aspektów, w tym – z wiadomych względów – na kwestie środowiskowe, ale także na bezpieczeństwo energetyczne kraju, poprzez zmniejszenie całkowitego zapotrzebowania oraz stworzenie i propagację sieci lokalnych wytwórców energii.

Konieczna dywersyfikacja źródeł energii

Jak wobec tego zaspokoić potrzeby energetyczne farmy rolniczej? Wszystko zależy od charakteru produkcji, jakim dane przedsiębiorstwo rolnicze się zajmuje. Prawdopodobnie nie istnieje możliwość ograniczenia się do jednego źródła...