Zakończyła się trzynasta edycja Konkursu o „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii”. Uroczysta Gala, połączona z jubileuszem 15-lecia Polskiej Izby Ekologii, odbyła się w Kinoteatrze RIALTO 29 października br. w Katowicach.

Polska Izba Ekologii w tym roku obchodzi jubileusz 15-lecia. Strategicznym celem powołania Izby było – i nadal jest – reprezentowanie zrzeszonych w niej podmiotów (głównie gospodarczych) w działalności na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju na płaszczyznach: organizacyjnej, legislacyjnej, edukacyjnej i wydawniczej.

Piętnastoletni, uznany już w Polsce dorobek Izby to przede wszystkim osiągnięcia jej członków, a także ciał statutowych oraz licznej grupy ekspertów. „Za działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz zaangażowanie w prace Polskiej Izby Ekologii” nagrodzono 27 członków Izby. Podczas Gali wręczone zostały także Odznaki Honorowe „Za zasługi dla województwa śląskiego” oraz Odznaka Honorowa „Za zasługi dla energetyki”. Ponadto wręczono Odznaki Honorowe Ministra Środowiska „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej” (zdjęcie). To zaszczytne wyróżnienie otrzymali m.in. Magdalena Dutka, redaktor naczelna „Przeglądu Komunalnego” i prezes Zarządu firmy Abrys, oraz Piotr Matuszewski, dyrektor ds. rozwoju w tej firmie. Więcej informacji o nagrodzonych pojawiło się w listopadowym wydaniu „Przeglądu Komunalnego”.

Konkurs „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii” jest organizowany przez Polską Izbę Ekologii już od 2002 r. W tym roku honorowego patronatu udzielili...