Prawie 500 osób z krajów europejskich, instytucji unijnych oraz z Meksyku i Malezji uczestniczyło w dniach 5-6 listopada ub.r. w Berlinie w konferencji „URBAN – URBACT”. Polskę reprezentowało 26 osób. Partnerów do nowych projektów aktywnie poszukiwały już takie miasta jak Lublin, Kielce czy Poznań. Obecni byli też przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, województw, związków i instytucji krajowych. W pierwszej części spotkania omówiono dokonania programu URBAN 2000-2006. Podczas paneli dyskusyjnych uczestnicy projektów przedstawiali swoje doświadczenia i osiągnięcia. Wspólnym mianownikiem wszystkich prezentacji było zaangażowanie mieszkańców i lokalnych grup (głównie wolontariuszy) w odbudowę lub aktywizację własnego, najbliższego otoczenia. Zgodnie podkreślano, że tylko odkrycie i wykorzystanie lokalnego potencjału – zarówno ludzkiego, jak i technicznego – umożliwiło liderom projektów osiągnięcie zamierzonych rezultatów oraz, w wielu wypadkach, przygotowanie kontynuacji projektów w ramach kolejnego rozdania funduszy unijnych. Jedna z prezentacji pokazała, w jaki sposób zaangażowanie w projekt młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i tzw. trudnej zaowocowało wykształceniem wśród tych grup lokalnych liderów projektu i radykalnym wzrostem poparcia dla realizowanych działań. Druga część konferencji została poświęcona programowi URBACT II, którego założenia przedstawili Lothar Blatt, przewodniczący Komitetu Monitorującego URBACT II, oraz Jean-Loup Droubigny, dyrektor Sekretariatu URBACT. Program ruszył 6 listopada ub.r. W końcu listopada ub.r. został ogłoszony pierwszy nabór projektów. W ramach siedmiu grup...