Seminarium "Opakowania a ekologia" - TAROPAK 2003 Z początkiem 2002 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, która określa obowiązki importerów oraz wytwórców produktów, zwanych dalej „przedsiębiorcami”, związane z wprowadzaniem na rynek krajowy produktów w opakowaniach (załącznik nr 1 do ustawy) i produktów, wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy, oraz określa zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej i opłaty depozytowej. Ustawa wskazuje na 7 rodzajów opakowań, które są objęte obowiązkiem recyklingu, a mianowicie: z tworzyw sztucznych, z aluminium (o pojemności >300 l), z blachy białej i lekkiej, z tektury i papieru, ze szkła gospodarczego (poza ampułkami), z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów) oraz wielomateriałowe. Natomiast produktami ujętymi w ustawie są...