Rozpoczęła się IV edycja „Konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce”. Tradycyjnie już Krajowa Agencja Poszanowania Energii zaprasza wszystkie gminy do udziału w tej inicjatywie. Podstawowym kryterium w Konkursie jest skala oszczędności energii w wybranych przedsięwzięciach w roku 2011 w stosunku do lat 2010 i 2009. Jury ocenia rzeczywiste efekty zgłoszonych działań, a nie subiektywne opisy przedsięwzięć.  

Do Konkursu można zgłosić wybrane budynki użyteczności publicznej, w których w ostatnich latach przeprowadzane były przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii (np. termomodernizacja), modernizację węzła cieplnego lub oświetlenia ulicznego, a także inne przedsięwzięcia energooszczędne poczynione na rzecz lokalnej społeczności. Wybrane budynki lub przedsięwzięcia muszą znajdować się na terenie należącym do gmin. Zwycięskie samorządy, oprócz statuetki i dyplomu, otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł w każdej z trzech kategorii: gmina o liczbie ludności do 30 tys. mieszkańców, od 30 do 100 tys. mieszkańców oraz powyżej 100 tys. osób. Dodatkowo na laureatów czekają nagrody specjalne. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Zainteresowane tą inicjatywą samorządy powinny przesłać do Sekretariatu Konkursu wypełnioną kartę uczestnictwa (pobraną ze strony internetowej), która stanowi podstawę do przedsięwzięcia dalszych kroków. Zgłoszenie następuje poprzez poprawne wypełnienie danych w systemie on-line oraz przesłanie wyników z podpisem władz jednostki do siedziby sekretariatu KAPE. Termin składania kart mija 10...