Różne religie, a także kraje mają inne tradycje związane z obchodzeniem Święta Zmarłych. W tym dniu huczne biesiady na cmentarzach urządza się na Filipinach. Kolorowo jest także w Meksyku. Rodziny ozdabiają tu groby kwiatami i charakterystycznymi wieńcami z liści palm. Do tego święta mieszkańcy przygotowują się już dwa tygodnie wcześniej,
m.in. obdarowując się prezentami, którymi są trupie czaszki i trumienki. W Szwecji natomiast tworzy się zagajniki pamięci, w których wspomina się tych, którzy odeszli. Niestety, na najsłynniejszej nekropolii Paryża, Cmentarzu Montmarte, w przeddzień 1 listopada można dostrzec tylko nieliczne osoby porządkujące miejsca pochówku bliskich i przynoszące kwiaty, ale tak jak w dniu święta nie zobaczy się tu żadnych zniczy. Tym bardziej możemy być dumni z naszej tradycji modlitwy za zmarłych, przynoszenia im symboli światła: złocistych chryzantem i zapalonych zniczy. Dzięki temu cmentarz staje się miejscem zadumy i spotkań z bliskimi. Każdego roku 1 listopada zatrzymujemy się przy grobach bliskich, ale również zastanawiamy się nad sensem życia i jego kruchością. Znajdujemy się w miejscu, któremu szczególny charakter nadaje zieleń posiadająca swoistą symbolikę.
* * *
Cmentarzom szczególny charakter nadają rośliny, które pełnią zarówno funkcje przyrodnicze, jak i symboliczne.
* * *
Wiecznie zielone rośliny przypominają o nieśmiertelności, zrzucające liście o zmartwychwstaniu (na wiosnę znów się odrodzą), płaczące formy to symbole żalu po stracie bliskich, natomiast strzeliste mają przywoływać modlitwę do Boga. Drzewa cmentarne pełnią także funkcję ochronną przed wiatrem, a w słoneczne dni dają cień. Rośliny są też ważną częścią sytemu zieleni miast. Mając na uwadze ich ogromne znaczenie zarówno ze względów duchowych oraz przyrodniczych, nie mogliśmy pominąć tej tematyki w listopadowym wydaniu „Zieleni Miejskiej”. Na naszych łamach prezentujemy więc artykuł, który traktuje zarówno o doborze gatunków, jak i o symbolice roślin na cmentarzach. Oby w tych miejscach nie było już praktykowane ogławianie drzew, co przywołuje skojarzenie „cmentarza skrywanego na cmentarzu”. Nekropolie są przecież świadectwem naszej pamięci o przodkach nie tylko w dniu Święta Zmarłych, lecz przez cały rok.
 
 
Monika Minc
redaktor prowadząca