„Recykling” już prawie w druku, a po ostatnich obradach Rady Ministrów pojawiło się światełko w tunelu ustaw „okołoodpadowych” – chyba. I jakże o tym nie wspomnieć? Po sześciu latach prac nad projektem nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym została ona przyjęła przez RM. Wydaje się zatem, że jeszcze

w tym roku światło dzienne ujrzą ustawy: odpadowa i opakowaniowa. Nadzieja jest tym bardziej realna, gdyż nad Polską wisi miecz Damoklesa w postaci unijnych kar za niedotrzymanie terminu włączenia do prawa krajowego unijnej dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. „Pożyjom, uwidim” – jak mówią nasi wschodni sąsiedzi.
W tym wydaniu skupiamy się na recyklingu metali, a szczególnie na ich odzysku z pojazdów wycofanych z eksploatacji. Andrzej Wojcieszak wskazuje, że w najbliższych latach zapotrzebowanie na metale szlachetne, zgłaszane przez producentów samochodów, będzie rosło ze względu na powszechne stosowanie reaktorów katalitycznych oraz sukcesywny wzrost liczby produkowanych aut. Niektóre państwa, za pomocą ceł lub innych barier, decydują się nawet na wprowadzenie ograniczeń w wywozie złomu. Niestety, jak zauważa w swoim artykule Ryszard Gola-Sienkiewicz, dotychczas w Polsce metale szlachetne odzyskiwane były w niewielkim zakresie ze względu na brak specjalistycznych zakładów recyklingu oraz niską jakość procesu demontażu pojazdów, wynikającą przede wszystkim z funkcjonowania tzw. szarej strefy. A czy następuje również rozwój nowych technologii? Z rozmowy z jednym z ekspertów wynika, że raczej kopiujemy pomysły z innych krajów niż wdrażamy własne innowacje.
W wypromowaniu innowacyjnych, prośrodowiskowych metod poza granicami Polski oraz w działaniu na rynkach międzynarodowych pomocny jest program Akcelerator Zielonych Technologii GreenEvo. Dlatego prezentujemy laureatów, którzy opracowali rozwiązania w dziedzinie odzysku odpadów i osiągają sukcesy w branży recyklingowej. Być może będzie to bodźcem do działania dla innych?
Można rzec, że już tradycyjnie jesienne tygodnie obfitują w ciekawe wydarzenia, tematyczne konferencje i seminaria. Postaramy się zatem zdobytą wiedzą dzielić się w kolejnych wydaniach. Parafrazując fragment z „Pana Tadeusza”: „I ja tam z gośćmi byłem, a com widział i słyszał, w miesięczniku umieściłem”.

z-ca redaktora naczelnego