Już po wakacjach, a wrzesień zapowiada się niezmiernie pracowicie. Aktualne wydanie, grubszego niż zwykle miesięcznika, prezentuje się bardzo ciekawie, ze względu na liczne spotkania, konferencje i targi, którym patronuje lub towarzyszy RECYKLING. Długo zapowiadany Festiwal Recyklingu, odbędzie się na początku września. Na krakowskich Błoniach mieszkańcy będą zbierać surowce wtórne, głównie puszki aluminiowe, z których następnie zbudują replikę Barbakanu. Patronując imprezie, tym samym nasz miesięcznik popiera spotkanie, które ma służyć szerzeniu świadomości ekologicznej, wpajaniu nawyków segregacji odpadów i oczywiście dobrej zabawie. RECYKLING, przy współpracy Międzynarodowych Targów Poznańskich, po raz kolejny organizuje seminarium dla przedstawicieli przemysłu dotyczące przeróbki opakowań. Seminarium pt. „Opakowania a ekologia” odbędzie się w pierwszy dzień Targów TAROPAK w Poznaniu. Przez długi czas recykling był tylko modą, której nie wszyscy się poddawali. Od stycznia 2002 r. recykling stał się obowiązkiem, dla wielu firm bardzo kosztownym. Co zrobić, aby w związku z naszą konsumpcją – środowisko nie ucierpiało? Często zadajemy pytanie: recykling –...