Branży komunalnej listopad kojarzy się przede wszystkim z Międzynarodowymi Targami Ochrony Środowiska POLEKO, które odbywają się w Poznaniu. Tradycyjnie, w przededniu tej ważnej imprezy wystawienniczej odbywa się ciekawe wydarzenie merytoryczne, jakim jest Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON. Wzajemne przenikanie się obu tych imprez stwarza uczestnikom i odwiedzającym niepowtarzalną okazję do

zweryfikowania wiedzy na temat szeroko pojętej ochrony środowiska. To podczas Targów POLEKO przyznawane są nagrody i wyróżnienia za ciężką, całoroczną pracę na rzecz poprawy stanu środowiska. Honorowani są także liderzy zbiórki surowców wtórnych w redakcyjnym konkursie o Puchar Recyklingu. Z kolei w trakcie uroczystej Gali, wieńczącej pierwszy dzień obrad na Kongresie, poznamy tegorocznego laureata Nagrody Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki. Redakcja „Przeglądu Komunalnego”, wraz z początkiem prowadzenia tych prestiżowych akcji konkursowych, wzięła na siebie niebanalny trud niesienia kaganka oświaty w ten nasz „śmieciowy” krąg. I – jak się okazuje – nie na darmo, bowiem sukcesy osób i firm, które zostają przez nas uhonorowane, na długo pozostają przykładami dobrych praktyk dla branży.

Dokładnie rok temu pisałam o zmianach w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które dotykają zarówno lokalnych władz samorządowych, firm zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, jak i społeczeństwa. Na przestrzeni ostatniego roku mieliśmy okazję obserwować przygotowania do czekających nas przemian. Należy przyznać, że rozbieżności w argumentacji, pomysły na wdrożenie i interpretacje różnych stron dawały naszej redakcji ciekawy materiał do publikacji. W tym przypadku trudno się nie zgodzić ze znanym powiedzeniem, że „gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie”.
Tymczasem przed nami jeszcze kilka procedowanych ustaw „okołoodpadowych”. A zatem nie zabraknie tematów do kolejnych debat. Niepokojem może natomiast napawać pytanie, czy zdążymy uporać się z poprawą krajowej gospodarki odpadami, nim do naszej wspólnej skarbony, znajdującej się pod pieczą ministra finansów, zapukają komisarze zjednoczonej Europy. Swoją drogą, mogą oni próbować „odchudzić” nam budżet nie tylko z powodu gospodarki odpadami komunalnymi. Przed nami bowiem także wyzwania w obszarze ochrony powietrza czy zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gdzie – mimo zainwestowanych ogromnych środków i wykonanych wielu inwestycji – nadal jest jeszcze sporo do zrobienia, by osiągnąć tzw. dobry stan wód.
Przykładów czekających na nas zadań można by mnożyć, ale to chyba nie czas i miejsce. O tych i o wielu innych problemach będziemy bowiem mogli porozmawiać (oby konstruktywnie) podczas ENVICONU i Targów POLEKO. Zapraszam do kontaktu z redakcją na stoisku wydawcy (pawilon 5, sektor E, stoisko nr 159).
Magdalena Dutka
redaktor naczelna