Zagadnienia dotyczące azbestu, naturalnego włóknistego minerału o pożądanych w przemyśle właściwościach i niegdyś niebywale szerokim zastosowaniu, mogą wydawać się już nieco przeterminowane, w końcu od 1997 r. obowiązuje w Polsce zakaz stosowania tego materiału. Nic jednak bardziej mylnego – temat nadal jest aktualny, a duże nagromadzenie wyrobów azbestowych na terytorium kraju i potrzeba jego właściwego usunięcia i odpowiedniej utylizacji wciąż stawiają azbest w centrum naszych zainteresowań. Zgodnie z przyjętym przez rząd „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, oczyszczanie kraju z azbestu powinno zakończyć się do 2032 r. W związku z tymi założeniami coraz więcej uwagi powinniśmy kierować na te zagadnienia, tym bardziej że raporty przedstawiające rezultaty wykonanych prac wskazują na zbyt wolne tempo dotychczas prowadzonych działań.

Wciąż jednym z podstawowych wyzwań w dziedzinie azbestu jest kwestia rzetelnej informacji i skutecznej edukacji, skierowanej do poszczególnych grup odbiorców. Funkcjonujący w Polsce od 2002 r. system, wyłaniający się z przyjętego wówczas programu usuwania azbestu, opierał się na szacunkowych informacjach odnoście ilości i rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest zalegających na terytorium kraju. Przyczyną takiego stanu rzeczy był brak przeprowadzenia inwentaryzacji tych produktów. Konsekwencje tych nie do końca właściwych założeń i braku rzetelnej informacji obserwujemy również dziś, np. na podstawie rozbieżności szacunków...