Odpadami nie da się tanio gospodarować

Czy po próbach uszczelnienia systemu i zmianach prawnych, które miały prowadzić do obniżenia cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych, te rzeczywiście będą niższe? Nie brak głosów, że nie da się nawet utrzymać cen na dotychczasowym poziomie. Niektóre gminy sztucznie je zaniżają, co wymagać powinno odrębnych kontroli.

Trend wzrostowy udziału szarej strefy udało się wyhamować, bo po zmianach wprowadzonych nowelizacją ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska inspektorzy mogą korzystać z nowych, skuteczniejszych narzędzi kontroli. Działalność nieuczciwych przedsiębiorców nadal jednak spędza sen z powiek działającym legalnie przedstawicielom branży. Od 1 stycznia do 31 lipca br. inspektorzy przeprowadzili 2730 kontroli. Aż 1216 z nich dotyczyło gospodarki odpadami (więcej o walce z szarą strefą na stronach 28-34). – Przestępcy nas wyprzedzają. Ale żywię nadzieję, że także współpraca z policją pozwoli nami wyrównywać szanse na rynku – mówił podczas 23. Konferencji „Kompleksowa gospodarka odpadami”, która odbyła się w dniach 3-5 września br. w Karpaczu, Paweł Ciećko, Główny Inspektor Ochrony Środowiska. – Sukcesy osiągamy także dzięki wam. Gdy przekazujecie informacje na temat tego, co dzieje się „u sąsiada”, możemy reagować – zwracał się do uczestników spotkania.

Kazuistyka i praktyka

Zdaniem prof. Marka Górskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego – także jednego z prelegentów wrześniowej Konferencji – to właśnie...