Przedstawiamy projekt zagospodarowania zielenią obiektu o dość nietypowym przeznaczeniu. Służy on bowiem w dużej mierze osobom niepełnosprawnym – o różnym stopniu uszkodzenia narządu słuchu. Widok na plac centralny patio z fontanną w kształcie ślimaka i otaczającą go różanką Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących w Kajetanach (gm. Nadarzyn k. Warszawy) to nowoczesny kompleks szpitalno-hotelowy, otoczony ze wszystkich stron zielenią. Po sześciu latach od realizacji obiektu ośrodek leczniczy funkcjonuje na pełnych obrotach, a jego „sercem” jest patio, które pełni funkcje rekreacyjne dla hospitalizowanych osób i ich rodzin. Złożoność kolorystyczna kompozycji roślinnych i rozmaitość zastosowanych form służy wszystkim potencjalnym pacjentom ośrodka, którzy w odbiorze rzeczywistości są pozbawieni (do czasu wyleczenia) wrażeń słuchowych. Na kanwie spirali Dzięki dość sprecyzowanej autorskiej wizji pomysłodawcy i założyciela całego kompleksu – prof. Henryka Skarżyńskiego, zaprojektowany układ zieleni (zwłaszcza patio) posiada pewne cechy symboliczne. W celu nawiązania do anatomicznych cech narządu słuchu, układ komunikacyjny patio wraz z towarzyszącą mu zielenią i drobnymi formami architektonicznymi został oparty na rysunku spirali lub też muszli ślimaka. Zachowaniu tej koncepcji służą również piętrowe nasadzenia roślinne, uwidaczniające harmonijnie następujące po sobie gatunki roślin. Na terenie patio zlokalizowano ścieżki spacerowe z placykami wypoczynkowymi oraz w części centralnej – fontannę otoczoną mini rozarium. Usytuowane...