W lutym w Białowieży na XVII Regionalnej Konferencji Wodociągowej padł frekwencyjny rekord – na spotkanie przyjechało 230 wodociągowców z całej Polski. Rozmawiano o prawnych i praktycznych aspektach zarządzania gospodarką wodno-ściekową, szczególną uwagę poświęcając gospodarce osadowej i taryfom. 

Trzydniowe spotkanie w tym roku odbyło się na przełomie lutego i marca. Białowieża przywitała

wodociągowców słoneczną scenerią przedwiośnia. Coroczne spotkanie jest okazją do wymiany doświadczeń i integracji branży. 
Osady to szansa oraz wyzwanie
Część wykładową konferencji rozpoczął rektor Politechniki Białostockiej, prof. Lech Dzienis. Mówił on o wybranych metodach unieszkodliwiania osadów ściekowych metodami biologicznymi. Kierunki rozwoju gospodarki osadowej w Polsce omówił natomiast prof. dr hab. inż. Marek Gromiec, przewodniczący Komisji Wodno-Ściekowej Krajowej Rady Gospodarki Wodnej. 
Dr Agata Sikorska przedstawiła wyniki niezwykle ciekawych badań, które prowadziła we współpracy z Wodociągiem Mareckim. Chodziło o projekt kompleksowego zagospodarowania osadów z pojazdów specjalistycznych służących do czyszczenia kanalizacji. Dr Sikorska pokazała szeroki, środowiskowy kontekst zagospodarowania osadów ściekowych, bowiem obok korzyści ekonomicznych dla samego przedsiębiorstwa proponowany przez nią proces produkcji kruszywa mineralnego przyczynia się do ochrony wód i powietrza, redukując ilość składowanego osadu zwiększa bezpieczeństwo biologiczne, tym samym wpisując się w koncepcję Gospodarki Obiegu zamkniętego. 
Również pierwszego dnia konferencji profesor Ziemowit Suligowski z Politechniki Gdańskiej omówił warunki techniczne wykonania i odbioru, analizując zewnętrzne systemy z tworzyw termoplastycznych, a różnice między czyszczeniem sieci kanalizacyjnej a pracami udrażniającymi opisał i zilustrował przykładami zdjęć Mariusz Tarnowski, kierownik Działu Sieci Kanalizacyjnej Wodociągów Białostockich.
Zamówienia publiczne i taryfy
Sporym zainteresowaniem uczestników cieszyły się też tematy omawiane drugiego dnia konferencji. Waldemar Żubka z Kancelarii Radców Prawnych Nomos mówił o tym jak unikać błędów podczas prowadzenia postępowań finansowanych ze środków własnych oraz unijnych. Szczególnie dużo miejsca poświęcił SIWZ, czyli prawidłowej konstrukcji specyfikacji istotnych warunków zamówień.
O nowym regulatorze i nowej konstrukcji zatwierdzania taryf mówił po roku od składania pierwszych wniosków taryfowych Grzegorz Gałabura. Zorganizowano też panel, w którym swoimi doświadczeniami ze współpracy z regulatorem, PGW Wodami Polskimi dzielili się prezesi spółek z Marek, Paweł Specjalski oraz Zgorzelca, Zbigniew Kozłowski. Uczestniczących w dyskusji interesowała głównie perspektywa składania wniosków o skrócenie czasu obowiązywania taryf, co prawdopodobnie czeka przedsiębiorstwa po zmianie cen energii tej wiosny. 
Blok tematyczny przygotowała też Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. Mówiono o ogólnej kondycji sektora wod-kan w Polsce, działaniach Izby i nadchodzących nowelizacjach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowych odbieraniu ścieków oraz Prawa wodnego. 
Żubry i inne nagrody
Jak co roku podczas wieczornego spotkania wręczono wyróżnienia i statuetki. Żubry Technologii 2018 otrzymały przedsiębiorstwa wod-kan ceniące innowacyjność i wdrażające nowe technologie. Były to: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach, Wodociągi i Kanalizacja AKWA w Nysie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ornecie, Hydrosfera Józefów oraz Ekoprzedsiębiorstwo w Mielnie.
Tytuł Managera Roku 2018 otrzymał Bogdan Ziółkowski, prezes PWiK w Błoniu, a Inwestycji Roku – PWiK w Garwolinie. Dyplom Wodociągowego Samorządowca Roku trafił do Pawła Solisa, prezesa PWiK w Wołominie, zaś Wodoskar Roku do Wojciecha Jassaka, prezesa PWiK w Ełku. 
Stowarzyszenie Wodociągi Podlaskie i Regionalne Stowarzyszenie Wodociągowe z siedzibą w Olsztynie wręczyły także przyznane przez siebie wyróżnienia i podziękowania. Trafiły one do Anety Dudzik-Bałdygi, Elżbiety Jurczak i Waldemara Gawkowskiego z Zakładu Ciepłownictwa i Wodociągów w Zambrowie. Tytuł Wodociągowca Roku przyznano Pawłowi Specjalskiemu z Wodociągu Mareckiego. 
Gwiazdą wieczoru był Wojciech Gąsowski, legendarny piosenkarz, znany z przebojów „Gdzie się podziały tamte prywatki” czy „Wzgórza nad Soliną”. Uczestnicy mieli również okazję wysłuchać kolejnych wodociągowych utworów skomponowanych i wykonanych przez organizatora konferencji, Marka Brzozowskiego. 
Śpiewy cerkiewne w Puszczy Białowieskiej
Wodociągowcy lubią zapoznawać się ze skarbami przyrody i kultury podczas corocznych spotkań w Białowieży. Tym razem w słoneczny poranek wybrali się do zabytkowej ceglanej Cerkwii świętego Mikołaja i mieli okazję obejrzeć jej wnętrze. Szczególny zachwyt wzbudził w niej jedyny w Polsce ikonostas (ołtarz) z chińskiej porcelany. Atrakcją wycieczki był koncert chóru cerkiewnego z Białowieży, który mimo iż istnieje od kilku ledwie lat, to doczekał się już szeregu nagród w renomowanych konkursach śpiewów cerkiewnych. Inną kulturalną atrakcją białowieskiej konferencji był występ Jerzego Kryszaka. A w sercu Puszczy Białowieskiej odbyło się też pożegnalne ognisko drugiego dnia konferencji. 
Patronat naukowy nad konferencją sprawowała Politechnika Białostocka, a honorowy: Wodociągi Białostockie, Wod-Kan Olsztyn, Zarząd Gospodarki Komunalnej z Góry Kalwarii, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ełku oraz Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej w Wysokiem Mazowieckiem. 
Kalina Olejniczak

Zabytkowa Cerkiew świętego Mikołaja, w której odbył się koncert chóru cerkiewnego z Białowieży (fot. 3xAbrys)
Zabytkowa Cerkiew świętego Mikołaja, w której odbył się koncert chóru cerkiewnego z Białowieży (fot. 3xAbrys)
Żubry Technologii to nagrody dla przedsiębiorstw wod-kan ceniących innowacyjność i wdrażających nowe technologie
Żubry Technologii to nagrody dla przedsiębiorstw wod-kan ceniących innowacyjność i wdrażających nowe technologie
Jak co roku podczas wieczornego spotkania wręczono wyróżnienia i statuetki
Jak co roku podczas wieczornego spotkania wręczono wyróżnienia i statuetki