Spółka SanTa-EKO składa serdeczne podziękowania dla Zarządu i Firm Członkowskich Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami za okazaną pomoc, udzieloną w obliczu wydarzeń powodziowych.
Dramatyczne wydarzenia powodziowe z maja i czerwca br. spowodowały nieopisane straty w majątku naszego przedsiębiorstwa. Zatopieniu uległy maszyny, urządzenia, samochody specjalistyczne, wyposażenie biur oraz baza operacyjno-sprzętowa.
Na ręce Pani Ireny
Litkowiec-Senderskiej, przewodniczącej Zarządu Związku, składamy wyrazy wdzięczności za podjętą przez ZPGO inicjatywę uruchomienia wsparcia, która spotkała się z szerokim zainteresowaniem firm członkowskich Związku i przełożyła się na konkretne działania.
Otrzymane dzięki życzliwości firm członkowskich Związku środki pieniężne zostały w pierwszej kolejności przeznaczone na zakup najpotrzebniejszych sprzętów – w tym elektronicznego sprzętu biurowego. Dodatkowo użyczono nam samochodu specjalistycznego – hakowca wraz z obsługą osobową. Dzięki tej pomocy w najtrudniejszym dla nas momencie, bezpośrednio po powodzi, mogliśmy zachować ważny sektor naszego rynku usług.
Jesteśmy wdzięczni za branżową solidarność i okazaną pomoc – zarówno materialną, jak i za słowa otuchy i wsparcia, które płynęły z całego kraju. Takie gesty wzajemnej pomocy i życzliwości są zawsze dodatkowym impulsem, dodającym sił w pokonywaniu trudności, jakie niesie życie, i pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość.
W imieniu Zarządu i Pracowników
 
Tadeusz Zych,
prezes SanTa-EKO