W internetowym słowniku języka polskiego PWN hasło „targi” jest wyjaśnione jako „wystawa krajowa lub międzynarodowa, dająca przegląd eksponatów z różnych dziedzin produkcji”. Po dodaniu przymiotnika „ekologiczne”, okaże się, że jest to wystawa krajowa lub międzynarodowa, dająca przegląd eksponatów z dziedziny ochrony środowiska. Jednak chcąc w ten sposób opisać tegoroczne Targi POLEKO, należałoby dodać, że nieodłącznym elementem tej imprezy są towarzyszące im konferencje i seminaria, międzynarodowe spotkania biznesowe, wystawy fotografii i prac artystycznych o tematyce ekologicznej. Zapewne z tego powodu coraz częściej synonimem targów jest wyraz „ivent” – słowo pożyczone z języka angielskiego – „event” – wydarzenie, bo POLEKO są najważniejszym wydarzeniem ekologicznym w Polsce. Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO to 19 z kolei. Jeśli są tacy, którzy pamiętają pierwsze Targi POLEKO, zapewne powiedzieliby, że od 1988 r. technika ochrony środowiska i świadomość ekologiczna uległa całkowitej metamorfozie. Dzisiejsza branża ochrony środowiska to prężnie rozwijający się biznes. Za ochroną środowiska podążają ogromne pieniądze, i to jest niezaprzeczalny fakt.  

 Nowości zgłoszone przez wystawców z branży recyklingu odpadów ...