W Mexico City 1 października 2010 r. odbędzie się ministerialna konferencja Programu Methane to Markets Partnership (M2M). Partnerstwo to jest międzynarodowym przedsięwzięciem, powstałym z inicjatywy Stanów Zjednoczonych w 2004 r.   Celem Programu jest promowanie działań zmierzających do ograniczenia emisji metanu poprzez efektywne sposoby wykorzystania go jako źródła czystej energii. Aktualnie w M2M uczestniczy 36 krajów oraz ponad 1000 organizacji publicznych i prywatnych. Proces rozszerzania Partnerstwa jest dynamiczny, w ostatnich dniach akces zgłosiła Indonezja. Polska przystąpiła do programu w 2007 r.   Wykorzystanie emisji metanu Ministrowie na konferencji w Meksyku na bazie sześcioletnich doświadczeń wytyczą kierunki działalności na kolejne pięć lat, przyjmując nowe Terms of Reference Partnerstwa. Przyjęta zostanie również Deklaracja Ministerialna. Nowy TOR i konsultowany obecnie z krajami partnerskimi projekt deklaracji, stworzony na podstawie dotychczasowych bardzo korzystnych efektów pracy, przewidują istotne rozszerzenie i wzmocnienie działalności Partnerstwa. Zakres merytoryczny uzupełniony zostanie o ograniczenie emisji metanu z komunalnych oczyszczalni ścieków, wszystkie kraje partnerskie zobowiązane będą do opracowania stosownych planów działania. Państwa rozwinięte powinny w tym zakresie oferować skoordynowaną pomoc krajom rozwijającym się. Nastąpi ściślejsze współdziałanie M2M z pracami prowadzonymi na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Oczekuje się nowych zobowiązań finansowych ze strony krajów rozwiniętych, które umożliwią szersze wsparcie prowadzonej działalności. Bardzo...