W projekcie tym zrezygnowano m.in. z objęcia przekształcaniem użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych garażami lub gruntów, na których urządzono miejsca postojowe. W wielu przypadkach grunty tego rodzaju nie służą wyłącznie celom związanym z mieszkalnictwem, często są wykorzystywane na działalność gospodarczą, wynajmowane osobom trzecim bądź lokalizowane bez wymaganych zezwoleń. Z proponowanej nowelizacji usunięto art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami, co ustrzegło przedsiębiorców przed pozbawianiem ich możliwości zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości wartości wpłaconych opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca nabył prawo użytkowania wieczystego w warunkach rynkowych i zapłacił rynkową cenę za to prawo, musiałby – według projektowanej zmiany – uiścić opłatę nawet dwukrotnie wyższą niż według dotychczasowych zasad. Udało się też wynegocjować zmianę terminu wejścia w życie ustawy – z 1 lipca na 1 października br.

Drugim sukcesem, choć połowicznym, jest wycofanie poprawki do rządowego projektu ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (RIO), która zawierała niekonstytucyjny zapis rozszerzający kryteria nadzoru jednostki samorządu terytorialnego (JST) przez RIO o gospodarność i rzetelność. Ogólnopolskie organizacje samorządowe, wchodzące w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w tym Związek Miast Polskich, 5 czerwca br. zwróciły się do przewodniczących Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP o odrzucenie zaproponowanej w...