Perspektywy rozwoju polskiej energetyki w najbliższych latach były głównym tematem XI edycji Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, który odbył się w dniach 9-10 marca br. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Organizatorem kongresu było Europejskie Centrum Biznesu, a patronat honorowy nad spotkaniem sprawowali Waldemar Pawlak, minister gospodarki, Bernard Błaszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie
środowiska, Marek Woszczyk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz przedstawiciele Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki. Od strony merytorycznej Kongres wspierany był przez przedstawicieli firmy Deloitteoraz Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.
Tegoroczna edycja została podzielona na sześć paneli, w których udział wzięli zarówno reprezentanci rządu, jak i prezesi, członkowie zarządów oraz dyrektorzy spółek energetycznych. Udział polskich i zagranicznych prelegentów pozwolił na międzynarodowe spojrzenie na polską gospodarkę oraz umożliwił wymianę sugestii na temat dalszych perspektyw rozwoju sektora energetycznego w skali Unii Europejskiej. Panel otwierający poświęcony był kluczowym aspektom polityki energetycznej wobec ogromnych potrzeb inwestycyjnych tego sektora. W gronie panelistów znaleźli się: Joanna Strzelec-Łobodzińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Andrzej Czerwiński, poseł RP, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, Stanisław Iwan, senator RP, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Marek Woszczyk oraz prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Od strony merytorycznej kongres wspierany był przez przedstawicieli firmyDeloitte,oraz Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Podczas drugiego i trzeciego panelu, którego uczestnikami byli głównie przedstawiciele największych firm energetycznych w Polsce, omówiono strategie inwestycyjne grup kapitałowych funkcjonujących w Polsce oraz przedsiębiorstw energetycznych. Poruszono również kwestie związane z energetyką jądrową oraz wyzwań w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania nowych inwestycji. Podczas loży ekspertów, podsumowującej pierwszy dzień debat, przeanalizowano kluczowe problemy sektora energetycznego oraz przeanalizowano działania rządu w tym zakresie.
Kolejny dzień obrad został podzielony na dwie części. W pierwszym panelu dyskusyjnym dużo uwagi poświęcono perspektywom rozwoju rynku ciepłowniczego oraz kogeneracji. Z kolei panel zamykający obrady związany był z zagadnieniami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii. Dyskutowano m.in. o barierach w rozwoju tej gałęzi energetyki oraz nowych technologiach. W debacie uczestniczyli m.in. prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski z Instytutu Elektroenergetyki na Politechnice Łódzkiej, dr Zdzisław Muras, dyrektor URE, a także Michał Piskorz, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Tomasz Sieduszewski, Europejskie Centrum Biznesu