Wyrażenie „transfer technologii” jest zbitką słów pochodzących od łac. transfero i ang. technology. Pierwsze oznacza „przenieść”, „przekazać coś na kogoś”, drugie wszelkie rozwiązania techniczne, w tym także rozwiązania konstrukcyjne.

Technologie w tym znaczeniu to synonim innowacji technicznych. Zatem transfer technologii to przekazywanie rozwiązań technicznych z ośrodków, w których innowacje te powstają, zwłaszcza z jednostek naukowo-badawczych (szkół wyższych, instytutów naukowo-badawczych, laboratoriów, pracowni i biur projektowych itp.), do podmiotów gospodarczych zainteresowanych ich eksploatacją. Cyrkulacja ta może odbywać się w skali lokalnej, regionalnej, krajowej bądź międzynarodowej. Transfer technologii nie zachodzi, gdy innowacja jest wykorzystana tylko w jednym podmiocie gospodarczym (u jednego przedsiębiorcy), a tym bardziej – jeśli w ogóle nie znajduje zastosowania.

Transfer technologii nie zachodzi, gdy innowacja jest wykorzystana tylko w jednym podmiocie gospodarczym (u jednego przedsiębiorcy), a tym bardziej – jeśli w ogóle nie znajduje zastosowania.

Cel transferu technologii to umożliwienie szerokiego stosowania...