Prezydencję w Radzie UE od stycznia 2016 r. sprawuje Holandia. W których obszarach Prezydencja ma szanse na osiągnięcie największych postępów?

Rada Unii Europejskiej, czyli drugi obok Parlamentu Europejskiego organ legislacyjny UE składa się z przedstawicieli państw członkowskich. Przewodnictwo w Radzie jest sprawowane rotacyjnie przez kolejne Państwa Członkowskie. Prezydencja poszczególnych krajów trwa pół roku. Do wejścia w życie Traktatu z Lizbony kraj sprawujący prezydencję, przewodniczył również Radzie Europejskiej. Traktat przyniósł jednak znaczącą zmianę w tym zakresie wprowadzając funkcję stałego Przewodniczącego Rady Europejskiej, wybieranego na 2.5 letnią kadencję.

Kraj sprawujący prezydencję przewodniczy obradom Rady na wszystkich szczeblach (grupy robocze, COREPER I i II) oraz reprezentuje Radę w negocjacjach legislacyjnych zarówno formalnie (w III czytaniu w zwykłej procedurze legislacyjnej) jak i w nieformalnych trilogach w I i II czytaniu.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Wraz z rozpoczęciem 2016 r. prezydencję w Radzie Unii Europejskiej objęła Holandia. Wśród priorytetów Prezydencji, czyli spraw na które Prezydencja zwraca szczególną uwagę w pracach legislacyjnych, przedstawionych na styczniowej sesji Parlamentu Europejskiego w Strasbourgu, znalazły się również aspekty środowiskowe. Podkreślony przez prezydencję został pakiet dotyczący gospodarki w obiegu zamkniętym, jak również kwestie związane z polityką klimatyczną UE - tutaj prezydencja wymienia prace nad reformą systemu handlu emisjami (ETS) oraz następstwa szczytu klimatycznego w...