Water & Wastewater International Volume 18, Issue 4. June 2003 G. G. Pique: „Technika wykorzystania ciśnienia czyni akceptowalnymi nakłady na odsalanie wody morskiej” (Pressure exchange technology makes seawater desalination affordable) Nowoczesne pompy ceramiczne z wymiennikiem ciśnienia, zdaniem Energy Recovery (ERI) z San Leonardo (Kalifornia, USA), obniżają zapotrzebowanie na energię dla instalacji odsalania, bazujących na odwróconej osmozie o ponad 50%. Zdaniem ERI, otrzymywanie wody pitnej z ogromnego, odnawialnego zasobu, jakim jest ocean, przy akcepto-walnych nakładach, w trapionych suszami obszarach nadmorskich przestaje być marzeniem. Wynaleziona i opra-cowana przez ERI nowa pompa z wymiennikiem wysokiego ciśnienia zmienia istotnie ekonomię odsalania wody morskiej. Wysokociśnieniowa pompa ceramiczna pobiera energię z wysokociśnieniowej solanki i zawraca ją do wchodzą-cej wody morskiej ze sprawnością przekraczającą 95%, co redukuje zapotrzebowanie na energię do mniej niż połowy tego, jakie było potrzebne jeszcze przed paroma laty. Oliver Rappich: „Połączone procesy oczyszczają przemysłowe ścieki organiczne i nieorganiczne” (Combined processes treat organic and inorganic industrial wastewaters) Synergia pomiędzy różnymi technikami oczyszczania ścieków przemysłowych i recyklingiem odpadów może rzutować na obniżenie zużycia energii, kosztów inwestycyjnych i zmniejszenie wymaganej powierzchni. W obszarze recyklingu odpadów przemysłowych połączenie techniki odparowalnikowej z membranową obniża zużycie energii. Technika membranowa zapewnia wstępną koncentrację odcieków, minimalizując w ten sposób wymagane dla odparowalnika wymiary. Prócz tego nadmiar ciepła w stadium...