WATER & WASTEWATER INTERNATIONAL Volume 16, Issue 2 April 2001 Iain Naismith: "Afrykański projekt wzorcowy rozszerza pomoc" (African benchmarking project broadens support) Spółka Wodociągowych Przedsiębiorstw Użyteczności Publicznej Afryki planuje rozpowszechnienie swojej działalności na podstawie wyników uzyskanych w 21 przedsiębiorstwach użyteczności publicznej z 16 krajów, które uczestniczą w pilotowym projekcie na 150 wodociągowych i sanitacyjnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej z całej Afryki. W publikacji naszkicowane są ramy organizacyjne i historia rozwoju inicjatywy zawiązania Spółki Wodociągowych Przedsiębiorstw Użyteczności Publicznej Afryki oraz przedstawione są różne problemy związane z jej funkcjonowaniem. Chris S. Papadopol: "Plantacje drzew zapewniają bezpieczny recykling ścieków" (Tree plantations recycle wastewater safely) Recykling na plantacji jest efektywną ekotechnologią, pozwalającą na oczyszczanie ścieków bez dużych kosztów i w sposób bezpieczny, przy wykorzystaniu pakietu oprogramowania, który monitoruje proces i zapobiega przed głęboką infiltracją. Możliwość ta jest szczególnie obiecująca dla terenów słabo zagospodarowanych. Naukowcy z Instytutu Badawczego w Sault Ste. Marie, Prowincja Ontario w Kanadzie, opracowali pakiet programów dla operowania taką technologią, umożliwiający uwzględnianie zmiennych warunków pogodowych i glebowych przy nawadnianiu plantacji hybrydowej topoli pokrywającym zapotrzebowanie drzew na ewotranspirację. Mike Duer: "Zawory zwrotne zapobiegają podtapianiu w Malezji" (Check valves prevent flooding in Malaysia) Miasto Seberang Perai znalazło długofalowe rozwiązanie swojego odwiecznego problemu związanego z podtapianiem. Pozwala ono mieszkańcom miasta uniknąć ewakuacji ich domostw...