Na korzystne warunki rozwoju dla danego segmentu gospodarki, a w szczególności przemysłu produkcji urządzeń, składa się wiele czynników. To m.in. rynek krajowy i globalny – zainteresowanie klientów daną kategorią usług lub produktów, siła nabywcza konsumentów, dostępny kapitał dla rozwoju firm z branży. Jednak jednym z kluczowych elementów jest środowisko prawne i regulacyjne, które stymuluje rozwój danego segmentu na krajowym rynku wewnętrznym.

Często niespójne, niekompletne regulacje rynków końcowych, a takim jest rynek energii, powodują zastój w przemyśle produkcji urządzeń i w innowacjach technologicznych. Tego rodzaju sytuację można zaobserwować na przykładzie silnie regulowanego segmentu odnawialnych źródeł energii, który decyduje o rozwoju firm przemysłowych.

W 2015 r. Instytut Energetyki Odnawialnej sporządził bazę danych i analizę firm dostarczających rozwiązania dla odnawialnych źródeł energii („Polski przemysł produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej” Grzegorza Wiśniewskiego). Baza danych obejmowała 251 firm, z przeważającą liczbą specjalizujących się wyłącznie w produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej. Mniej niż połowa z tych przedsiębiorstw produkowała urządzenia zasadnicze, pozostałe zaś to dostawcy urządzeń niespecyficznych, czyli komponentów mających zastosowanie w różnych branżach. Prawie połowę stanowiły przedsiębiorstwa z branży biogazu. Firmy związane z energetyką wiatrową stanowiły 16%, przedsiębiorstwa związane z branżą kolektorów słonecznych niewiele mniej, bo 14%, z biomasą – 10% oraz z pompami ciepła i fotowoltaiką –...