Wraz ze zwiększającą się ilością samochodów wzrasta zapotrzebowanie na surowce, z których one powstają. O rozwoju motoryzacji może świadczyć ilość samochodów przypadająca na tysiąc mieszkańców. W 2009 r. było to: w Europie – 473, w Japonii – 452, w USA – 437, w Korei Południowej – 270, w Rosji – 235, w Brazylii – 122, w Chinach – 24 i Indiach – 8. Na samym Starym Kontynencie liczba aut jest zróżnicowana. W Luksemburgu przypada 660 aut na tysiąc mieszkańców (statystycznie najwięcej), a w Rumunii, znajdującej się na końcu statystki, 198 aut. W Polsce odnotowano 432 samochodów na tysiąc mieszkańców. Statystki pokazują, że co roku zwiększa się ilość pojazdów poruszających się po drogach świata. Razem ze zwiększającą się ilością aut wzrasta też zapotrzebowanie na surowce, z których powstają nowe pojazdy. Nowe technologie pozwalają na zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w procesie projektowania i produkcji aut. Restrykcyjna ochrona Wysokie wymagania w zakresie ochrony środowiska, a szczególnie ochrony powietrza, zmuszają producentów do stosowania nowych rozwiązań. Obecnie emisja tlenków azotu (NOx), węglowodorów (HC), tlenków węgla (CO) i cząstek stałych są uregulowane dla większości pojazdów, samochodów osobowych, ciężarówek, autobusów, pociągów, traktorów i maszyn rolniczych, barek, wyłączając statki morskie i samoloty. Dla każdego typu pojazdu stosowane są inne standardy....