W pierwszej połowie września odbyło się seminarium poświęcone „Kompleksowemu podejściu do procesu oczyszczania ścieków z użyciem metod chemicznych”. Seminarium zorganizowała firma Kemipol z Polic, przy współpracy firmy Kemira ze Szwecji, ZWiK Świnoujście oraz oczyszczalni ścieków w Malmö i Angelholm. Pierwsza część seminarium, w którym uczestniczyło 148 osób, odbyła się na promie wiozącym uczestników do Szwecji. Drugiego dnia referaty były wygłaszane na ziemi szwedzkiej, pod gościnnym dachem hotelu Erikslund. PIX-em i PAX-em w bakterie Początek seminarium zdominowały zagadnienia oczyszczania ścieków przemysłowych. Swoimi doświadczeniami dzielili się przedstawiciele KGHM Polska Miedź oraz Farm Frits Poland. Dalsza część seminarium poświęcona została tematom dotyczącym wykorzystania preparatów chemicznych do oczyszczania ścieków komunalnych. Łącznie podczas seminarium wygłoszono 16 referatów. Co ciekawe, autorami referatów w przeważającej mierze byli eksploatatorzy oczyszczalni. Nie zabrakło też wystąpień przedstawicieli producentów preparatów, którzy prezentowali możliwości ich wykorzystania. Drugiego dnia referaty były wygłaszane na ziemi szwedzkiej, pod gościnnym dachem hotelu Erikslund. Jedną z nowości w zastosowaniu preparatów typu PAX i PIX jest zwalczanie bakterii nitkowatych. Bardzo interesujący przypadek w swym referacie pt. „Doświadczenia ze zwalczania bakterii nitkowatych przy użyciu PAX-18 na oczyszczalni ścieków w Opolu” omówił Leonard Łada z Wodociągów i Kanalizacji w Opolu. Podobny temat zaprezentowany został w wystąpieniu pt. „Zastosowanie PAX-u i PIX-u modyfikowanego (blend) w oczyszczalni...