Problematyka bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem systemu zaopatrzenia w wodę (SZW) nabiera obecnie podstawowego znaczenia, szczególnie w obliczu współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych. Tezę tę potwierdza fakt, że SZW wchodzi w skład infrastruktury krytycznej funkcjonowania aglomeracji miejskich. Monitoring to badanie, analiza i ocena stanu systemu w celu obserwacji zachodzących w nim zmian. Charakteryzuje się systematycznością działań prowadzonych wg ustalonych zasad i procedur. Monitorowanie i modelowanie komputerowe stają się obecnie standardem w eksploatacji i zarządzaniu systemami infrastruktury krytycznej, do których zalicza się system zaopatrzenia w wodę (SZW)1. Monitoring jest niezbędny do zarządzania eksploatacją poprzez kontrolę, regulację i sterowanie. Jego zadanie to minimalizowanie zakłóceń w zaopatrzeniu w wodę i redukcja szkodliwego wpływu na zdrowie publiczne2. Monitoring stanowi zespół skoordynowanych działań (pomiary, archiwizacja i opracowanie wyników). Współcześnie wykorzystuje on sterowniki programowalne PLC (ang. Programmable Logic Controllers), bezprzewodową transmisję danych – technologię GSM (ang. Global System of Mobile): SMS (ang. Short Message System), UMTS (ang. Universal Mobile Telecommunications System), GPRS (ang. General Packed Radio Service), GIS (Geographic Information Systems) oraz komputerowe sterowanie i wizualizację poprzez oprogramowanie SCADA (ang. System Control and Data Acquisition). Zakres monitorowania systemu zaopatrzenia w wodę Wyróżnia się dwa rodzaje monitoringu jakości wody: kontrolny i przeglądowy. Monitoring kontrolny ma za zadanie wspomagać bieżący nadzór sanitarny nad jakością wody...