– Konferencja odbywa się w przełomowym momencie zmian regulacji prawnych – tymi słowami dr inż. Rafał Lewicki z firmy Enviraf rozpoczął XXVI Konferencję „Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów” w Szczyrku.

Podczas trzydniowej (23-25 lutego br.) konferencji organizowanej przez Abrys w gronie przeszło 130 uczestników omawiane były najbardziej istotne dla branży odpadowej kwestie.  Dominującym nie tylko podczas obrad, lecz także w kuluarach tematem był zakaz składowania wysokokalorycznych odpadów o kodzie 19 12 12, który obowiązuje od początku 2016 r. Część eksploatatorów żali się na koszty, które ponosi w związku z zagospodarowaniem tej frakcji, a pozostali twierdzą, że nie mają takich odpadów. – Obecnie inspekcja nie prowadzi cyklu kontrolnego ani nie posiada celu kontrolnego, który dotyczyłby firm wywożących odpady na składowiska. –  powiedziała Agata Bucko-Serafin z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach (delegatura w Bielsku-Białej). Jednakże nie wyklucza się rozpoczęcia kontroli odpadów kierowanych na składowiska pod kątem nowych przepisów i analizy tego, co już trafiło na składowisko, tak jak ma to miejsce w innych województwach. Reagowanie na pożary na składowiskach oraz zapobieganie im było jednym z omawianych przez R. Lewickiego tematów. – Pożary to problem nie tylko składowisk, obejmuje bowiem instalacje przetwarzania odpadów i magazyny wysegregowanych odpadów, szczególnie tworzyw sztucznych i paliwa alternatywnego z odpadów – wyjaśniał....