Nie może być mowy o mieście inteligentnym, jeśli nie będzie ono w odpowiedni sposób zarządzane. Smart governance, czyli inteligentne rządzenie, to sposób zarządzania miastem, który integruje informacje, komunikację oraz technologie, aby planować i realizować działania w różnych obszarach w celu wytwarzania trwałych i zrównoważonych wartości publicznych.

Smart governance jest jednym z kluczowych obszarów miasta inteligentnego – obok smart economy, smart mobility, smart environment, smart people oraz smart living.

Jest to obszar miasta inteligentnego, na który władze miasta mają największy wpływ, a jednocześnie obszar, który w znacznej mierze stanowi fundament dla pozostałych. Wyraźnie widoczne jest to, gdy spojrzymy na wymiary smart city, na które należy kłaść nacisk w trakcie wprowadzania zmian w miastach w kierunku smart city. Są to zarządzanie strategiczne, wykorzystanie danych, technologia, administracja i świadczenie usług oraz zaangażowanie interesariuszy. Smart governance dotyczy ich wszystkich, a co więcej – odgrywa wiodącą rolę.

Istota smart governance

Wdrażając ideę smart governance, powinno się kłaść nacisk na:

Zintegrowane zarządzanie miastem z uwzględnieniem zasad ciągłej poprawy jakości zarządzania (diagnoza i planowanie, wdrażanie, sprawdzanie, poprawianie) oraz zasad zrównoważonego rozwoju. Miasta powinny koordynować kluczowe obszary polityki miejskiej (np. w zakresie planowania przestrzennego, środowiska, transportu, komunikacji publicznej, rozwoju gospodarczego), w tym powiązane ze sobą działania strategiczne i operacyjne z punktu widzenia przestrzeni,...