W Regionalnym Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu przy Hali Stulecia 7 kwietnia odbyła się konferencja pt. „Możliwości wprowadzania technologii niskowęglowych i technologii z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wrocław”.
Konferencja została zorganizowana w ramach projektu unijnego pt. „Regiony dla Zrównoważonej Zmiany” (ang. RSC – Regions for Sustainable Change), rozpoczętego
w 2008 r.
RSC to partnerstwo 12 organizacji z ośmiu krajów członkowskich UE (w tym Polski). Celem projektu jest promowanie w całej Unii Europejskiej zmian gospodarczych przyczyniających się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. RSC stanowi dogodne forum wymiany wiedzy i doświadczeń oraz współpracy regionalnej. Projekt współfinansowany jest przez unijny program INTERREG IVC, będący częścią Europejskiej Współpracy Terytorialnej, mającej na celu wspieranie efektywnego rozwoju regionalnego, modernizacji gospodarczej oraz konkurencyjności państw europejskich.
Zorganizowana przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia konferencja stanowi przedsięwzięcie, które miało na celu przyczynienie się do realizacji projektu RSC. Na spotkaniu przedstawiono propozycje nowych rozwiązań oraz możliwości ich wdrożenia w zakresie technologii niskowęglowych i tych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w szczególności na terenie gm. Wrocław.
Przedsięwzięcie skierowane było do szerokiego grona odbiorców, w tym m.in. przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej oraz reprezentantów przemysłu.
(uw)