Małopolska może być pierwszym regionem w Polsce, który doprowadzi do budowy regionalnej sieci rowerowej o europejskich standardach. Zanim jednak to się stanie, trzeba pokonać liczne problemy terenowe i geologiczne.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zlecił po przetargu firmie NEUTENO z Krakowa. wykonanie koncepcji regionalnych tras rowerowych, które miały objąć swoim zasięgiem obszar całego województwa. Prace rozpoczęto w marcu 2013 roku a zakończono w grudniu tego samego roku. Jak wiadomo, woj. małopolskie to w większości obszar górski i wyżynny o bardzo urozmaiconym krajobrazie. Prowadzenie tras rowerowych w takim obszarze wiąże się z pokonaniem wielu przeszkód w postaci stromych wzniesień. Tylko bardzo nieliczna grupa rowerzystów górskich lubi takie ekstremalne warunki. Ani rowery klasyczne, ani rowery turystyczne nie nadają się do jazdy po takim terenie. Tymczasem trasy rowerowe muszą być przeznaczone dla wszystkich użytkowników rowerów – począwszy od małych dzieci, a na osobach starszych kończąc. Wyraźnie podkreślają to standardy europejskie EUROVELO, zgodnie z którymi pochylenia trasy rowerowej powyżej 6% są nie do przyjęcia. Gdy nie jest to możliwe do spełnienia z powodu warunków naturalnych, na jakimś odcinku należy obowiązkowo stosować rozwiązania alternatywne w postaci transportu publicznego do przewozu rowerów. Z kolei OECD w swoim ostatnim raporcie1 stwierdza, że najlepiej byłoby, gdyby udało się projektować trasy...