Kompostowanie w Europie i w Polsce Kompostowanie staje się jednym z najistotniejszych elementów nowoczesnej gospodarki odpadami, ochrony klimatu, ochrony i polepszania zarówno gleby, jak i jakości wód oraz zrównoważonego rozwoju gmin i regionów europejskich. Austria jest krajem o chyba najwyższych standardach jakościowych kompostu, realizującym politykę oceny nie tylko jakości produktu końcowego, ale także materiałów (odpadów) składowych. Polska natomiast stoi na początku kształtowania się zarówno kultury technicznej w tym zakresie, jak i rynku utylizacji końcowego produktu, jakim jest kompost. Zbiórka bioodpadów i kompostowanie w Europie W ostatnich latach w krajach byłej „Piętnastki” wytwarza się ok. 1,6 mld ton bioodpadów rocznie, z czego ok. 3,7% (czyli 60 mln ton) zbierane jest w ramach selektywnej zbiórki w gospodarstwach domowych i parkach. W rozszerzonej Unii potencjał ten wzrasta do ok. 100 mln ton. Aktualnie z ilości tej ok. 11 mln ton bioodpadów kuchennych i 7 mln ton odpadów zielonych ze ścinki jest kompostowanych, a dalsze 3,5 mln ton fermentowanych w biogazowniach. W sumie mówimy tu o stopniu recyklingu dochodzącym do 42% bioodpadów, głównie generowanych w sektorze komunalnym. W Europie udział frakcji organicznej w odpadach komunalnych waha się od 22 do 49% (średnio ok. 32%). Docelowo redukcję tego udziału, określoną w unijnej dyrektywie o składowaniu, osiągnęły praktycznie tylko te...