Trudności z realizacją inwestycji komunikacyjnych

Na przestrzeni ostatnich 40 lat mamy do czynienia z trudnościami w realizacji inwestycji komunikacyjnych. Trudności te w każdym okresie miały różny charakter.

W okresie rządów komunistycznych były one związane przede wszystkim z brakiem środków finansowych. W okresie schyłkowym rządów Gierka powstawały, co prawda, duże koncepcje np. autostrad, ale trafiały one na półkę z powodu braku środków finansowych. Dopiero wejście Polski do Unii Europejskiej pozwoliło na realizację tych projektów, ale nie obyło się bez kłopotów. Dzięki temu, że na półkach były koncepcje autostrad, można było szybko przystąpić do ich aktualizacji i realizacji inwestycji. Niestety, w przeciwieństwie do drogowców kolejarze byli zupełnie nieprzygotowani i z braku koncepcji nie można było przystąpić do szybkiej modernizacji sieci kolejowej – mimo funduszy, jakie oferowała Unia Europejska. Dopiero teraz, po latach realizacji programu autostradowego, przeżywamy kłopoty związane z modernizacją kolei, czego przykładem jest węzeł krakowski, gdzie kolej zastąpiono zastępczym autobusem. Na uzyskanie oczekiwanych pełnych możliwości kolei trzeba będzie poczekać jeszcze wiele lat.

Bariery podczas projektowania inwestycji

Problemy występują już na etapie projektowania inwestycji, które stało się pokonywaniem urzędniczych barier zamiast twórczą działalnością. Pragmatyka wskazuje na znaczące obciążenie projektantów obowiązkami, które powinny być realizowane przez urzędników. Przy nieprecyzyjnym opisie przedmiotu zamówienia występują spory interpretacyjne i problemy...