Mimo że Świnoujście odwiedza wielu turystów, miasto to jest czyste, zadbane, a wypracowany przez lata system gospodarowania odpadami bardzo dobrze się sprawdza. Znajduje to odzwierciedlenie w liczbach obrazujących m.in. poziomy recyklingu.

Świnoujście objęło systemem gospodarki odpadami wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. Nowy system nie zawiera korzystnych rozwiązań dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a odpady komunalne z tych nieruchomości stanowią niewielki procent odpadów pochodzących właśnie z działalności gospodarczej.

Z uwagi na uzdrowiskowo-turystyczny charakter miasta w Świnoujściu wybrano metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gospodarstwach domowych zależną od ilości zużycia wody, która sprawdza się nawet w przypadku czasowych zmian liczby mieszkańców. Wskazuje też czas, w którym nieruchomości są zamieszkałe, jest prosta w weryfikacji danych wynikających ze wskazań wodomierza i wiarygodna na obszarach miejskich. To był trafny wybór, ponieważ ustalona na 2013 r. stawka do tej pory nie uległa zmianie, a wydatki poniesione na system bilansują się z wpływami z opłaty.

Aby wyeliminować możliwość powstawania dzikich składowisk odpadów, gmina dokonuje też odbioru wszystkich frakcji wytworzonych w gospodarstwach domowych. Mieszkańcy zostali wyposażeni w pojemniki lub worki, a częstotliwość ich odbioru została dostosowana do liczby lokali mieszkalnych w nieruchomościach. Dodatkowo w sezonie letnim istnieje możliwość jej zwiększania. Każdy mieszkaniec otrzymuje harmonogram z terminami wywozu dotyczącymi jego rejonu. Utworzono...