„Tygrys Recyklingu” to najbardziej prestiżowa nagroda w Konkursie „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu. Aby ją otrzymać, podmiot musi wykazać się determinacją i konsekwencją w działaniach. O tytuł ten ubiegać się mogą zdobywcy Pucharów Recyklingu, którzy w kolejnych trzech latach otrzymają nominację i wykażą wzrost zebranych selektywnie odpadów.

Przez 10 lat Konkursu
tytuł „Tygrysa Recyklingu” został wręczony dwa razy. Jako pierwszy otrzymał go Celowy Związek Gmin CZG-12 z Długoszyna. Natomiast w X edycji przypadł on spółce Eko-Region z Bełchatowa.
To nie jedyne nagrody, jakie otrzymała ona w jubileuszowej edycji Konkursu o Puchar Recyklingu. Może pochwalić się również statuetkami, wyróżnieniami i nagrodami finansowymi. Statuetki spółka otrzymała za zbiórkę szkła, makulatury, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz kartonów po płynnej żywności. Ponadto za zbiórkę puszek i baterii otrzymała wyróżnienia. Działania Eko-Regionu docenił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nagroda w sumie 30 tys. zł), a także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Łodzi, który ufundował nagrodę w wysokości 10 tys. zł.
 
Drożdżowa metoda
Osiągnięcie takich wyników w zbiórce odpadów nie byłoby możliwe, gdyby nie edukacja ekologiczna, jaką od siedmiu lat prowadzi spółka. Eko-Region wprowadził nowatorski sposób edukacji, który został nazwany „metodą pączkowania drożdży”. Od lipca 2008 r. firma podjęła szerszą współpracę z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi. Do jednostek, które zaakceptowały tę formę współpracy, przekazywano drogą elektroniczną artykuły dotyczące zarówno szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych, jak i selektywnej zbiórki odpadów czy korzyści z używania toreb ekologicznych. Współpracujące podmioty zadeklarowały, że będą przekazywać materiały do szkół, biuletynów informacyjnych i lokalnej prasy oraz wykorzystywać je na stronach internetowych. Dzięki tego typu działaniom informacje dotarły nawet do 40 tys. rodzin. Trzeba zaznaczyć, że spółka działa na terenie 75 gmin.
Edukacja metodą elektroniczną wśród wielu innych metod doskonale się sprawdziła – mówi Anna Szafran, specjalista ds. edukacji ekologicznej spółki Eko-Region. – Identyfikacja problemu, opracowanie metody prowadzącej do objęcia edukacją coraz większej ilości osób, opracowanie materiałów edukacyjnych, pozyskanie samorządów do pomocy – to sprawdzony kierunek. To działanie podobne do przygotowania drożdży do pomnożenia ich ilości przy zapewnieniu serdecznego, ciepłego klimatu. Jak wynika ze zwrotnych listów i z podziękowań ze szkół dla Eko-Regionu, zarówno samorządy, jak i szkoły włączyły się do działań edukacyjnych, popierając naszą nowoczesną metodę nauczania. Efektami naszych działań jest wyższa świadomość ekologiczna, która przekłada się m.in. na wyraźne zmniejszenie ilości spalanych odpadów, na zwiększającą się ilość podpisywanych umów na odbiór odpadów komunalnych i zbieranych segregowanych odpadów przeznaczonych do recyklingu.
Chcąc zmniejszyć ilość odpadów trafiających na składowisko i zaszczepić w mieszkańcach nawyk selektywnego ich zbierania, zorganizowano kampanię „Zrób wszystko, by chronić środowisko”. W jej ramach odbyły się liczne akcje i konkursy, które miały pomóc w osiągnięciu wymierzonych celów. Jednym z nich był konkurs „Na tropie surowców – 1, 2, 3… kartoniki zbieraj ty”, w którym zebrano 3300 kg opakowań po płynnej żywności. Aby zapobiec wyrzucaniu baterii, Eko-Region zorganizował „Szkolną zbiórkę odpadów niebezpiecznych – zbieramy baterie” oraz „Zbiórkę baterii w każdym gospodarstwie domowym”. System ten obejmuje 50 tys. rodzin. Każda z nich została wyposażona w specjalny pojemnik na zużyte baterie, a ich odbiór odbywał się raz na kwartał. W tym roku spółka planuje rozpocząć obejmowanie tym systemem również 50 tys. rodzin w zabudowie wielorodzinnej.
Eko-Region był ponadto współorganizatorem wielu akcji i przedsięwzięć. Wśród nich znalazły się m.in. „Dyktando ekologiczne”, w którym wzięło udział 115 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, akcja „Torba płócienna zamiast foliówki” oraz pikniki i festyny ekologiczne w regionie.
W ramach kolejnej akcji – „Działamy dla Ziemi” – spółka włącza się w przedsięwzięcia organizowane przez instytucje działające na rzecz ochrony środowiska. Są to m.in. „Drzewko za butelkę”, Sprzątanie Świata, „Jestem przyjacielem Ziemi”. Oprócz kampanii i akcji edukacyjnych „Tygrys Recyklingu” na co dzień – poprzez organizację zajęć terenowych na składowisku oraz spotkania z dorosłymi mieszkańcami – propaguje selektywną zbiórkę. Spółka zamieściła też tablice edukacyjne na wszystkich samochodach i kontenerach.
 
Piec nie na śmieci
Nasilający się problem spalania odpadów w gospodarstwach domowych spowodował, że firma podjęła działania mające na celu uświadomienie, jak szkodliwe dla ludzi są takie zachowania. W 11 powiatach Eko-Region prowadził kampanię „Nie pal śmieci – trujesz siebie i dzieci”. W ramach akcji uczniowie pisali „List do władz” i „List do mieszkańców”, w których poruszali problem spalania odpadów w domowych piecach. Najciekawsze listy zostały nagrodzone, powielone i przekazane mieszkańcom oraz władzom gminnym. Atrakcyjności akcji dodały konkursy na rysunek i plakat. Dzięki wykorzystaniu metody polegającej na rozsyłaniu informacji drogą łańcuszkową materiały edukacyjne i listy dzieci dotarły do 13 tys. rodzin.
 
 
Aleksandra Kowalczyk,
koordynator konkursów
W jubileuszowej edycji Konkursu ?Przeglądu Komunalnego? o Puchar Recyklingu spółka Eko-Region otrzymała statuetkę m.in. za zbiórkę zużytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
W jubileuszowej edycji Konkursu ?Przeglądu Komunalnego? o Puchar Recyklingu spółka Eko-Region otrzymała statuetkę m.in. za zbiórkę zużytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.