Minął ponad rok od czasu, gdy na łamach „Przeglądu Komunalnego” (nr 12/2005) prezentowano projekt „Zintegrowany Model Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w Aglomeracjach Wielkomiejskich”. Jest on realizowany w ramach programu Unii Europejskiej INTERREG IIIC. Uczestniczy w nim Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Urząd Miasta Krakowa. W 2006 r. odbyły się dwie sesje warsztatowe, zorganizowane przez partnerów zagranicznych, podczas których zostały zaprezentowane nie tylko rozwiązania najlepszych praktyk realizowanych w Polsce, ale również nasze doświadczenia w ich funkcjonowaniu. W marcu ub.r. organizatorem warsztatów był niemiecki partner, tj. Waste Association West Saxony z Lipska. Ich uczestnicy nie tyko brali udział w panelach dyskusyjnych, lecz także mieli możliwość wyjazdów technicznych na niektóre obiekty. Można było zwiedzić Zakład Mechaniczno-Biologicznej Przeróbki Odpadów w Cröbern, Spalarnię Odpadów Komunalnych (będącą jednocześnie elektrownią dostarczającą energię do sieci) w Zorbau oraz Centrum Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w tym wielkogabarytowych i niebezpiecznych) w Lipsku. Szafka kuchenna z wbudowanymi pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów powstających w gospodarstwie domowym Kolejne, wrześniowe warsztaty zorganizowane były w Lahti (Finlandia) przez Lahti Science and Business Park Ltd wraz z Regional Council of Päijät Häme. W ramach paneli dyskusyjnych każdy z partnerów prezentował zagadnienia związane z najlepszymi praktykami ze swojego kraju. Doskonała organizacja gospodarki odpadami komunalnymi w...