Według najnowszych badań „Eurobarometr”, zlecanych przez Parlament Europejski, większość Europejczyków uważa, że Unia powinna zaproponować dodatkowe działania zmierzające do rozwiązania problemu zanieczyszczonego powietrza, który wywołuje – pośrednio lub bezpośrednio – aż 400 tys. przedwczesnych zgonów obywateli UE rocznie.

Specjalne badanie „Eurobarometr” przeprowadzono w 28 państwach członkowskich UE między 11 a 29 września 2019 r. Do bezpośrednich wywiadów zaproszono 27 565 osób z różnych grup społecznych i demograficznych. Odpowiedzi udzielano w językach ojczystych. Wiele pytań zostało powtórzonych z badań wykonanych w 2012 i 2017 r., powstał więc materiał porównawczy do analizy zmian, jakie zaszły w europejskiej opinii publicznej na przestrzeni ostatnich lat. Celem było uzyskanie pełniejszego obrazu poziomu świadomości Europejczyków o problemach dotyczących jakości powietrza i zachodzących w nim zmian, roli różnych podmiotów w promowaniu walki z niską emisją, najskuteczniejszych sposobów rozwiązywania problemów z nią związanych, preferowanych działaniach koniecznych do podjęcia czy znajomości unijnych norm.

Okazuje się, że dwie trzecie z ponad 27 tys. przepytanych Europejczyków uważa, iż władze UE powinny zaproponować dodatkowe mechanizmy zmierzające do poprawy jakości powietrza. Z badań wynika również, że ponad połowa obywateli jest zdania, iż gospodarstwa domowe, producenci samochodów i energii, rolnicy oraz władze publiczne nie podejmują wystarczających działań na rzecz dobrej jakości powietrza.

Najpierw dialog, potem kary

– Z...