Prawie 200 wodociągowców z całej Polski spotkało się w styczniu w Białowieży na XVI Regionalnej Konferencji Wodociągowej. W klimatycznym hotelu „Żubrówka” rozmawiano o prawnych i praktycznych aspektach zarządzania gospodarką wodno-ściekową. Nie zabrakło też okazji do integracji przedstawicieli branży. 

Trzydniowe spotkanie w zimowej scenerii co roku przyciąga do serca Puszczy Białowieskiej rzesze wodociągowców. Jest okazją do pogłębienia wiedzy i wymiany doświadczeń, a także podsumowania wydarzeń minionego roku. A rok 2017 obfitował w wydarzenia niezwykle istotne dla branży.  Wykłady i dyskusje Część wykładową konferencji rozpoczął rektor Politechniki Białostockiej, prof. Lech Dzienis. Mówił on o eksploatacji instalacji autotermicznej tlenowej stabilizacji osadów na podstawie 15-letnich doświadczeń. Prezentowana technologia znalazła zastosowanie w 2003 roku na terenie oczyszczalni w Giżycku, a dziś znajduje się już w 10 obiektach.  Przyszłość osadów ściekowych w kontekście przyjętego w ubiegłym roku stanowiska Komisji Helsińskiej omawiał natomiast prof. dr hab. inż. Marek Gromiec, przewodniczący Komisji Wodno-Ściekowej Krajowej Rady Gospodarki Wodnej. Podkreślał on, że już od 1.03.2017 roku znane są europejskie wytyczne na temat osadów ściekowych i ich wykorzystania w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie i na terenach zielonych, a także dla produkcji energii i w odzysku fosforu. Choć czas na przygotowanie stanowiska w tej sprawie minął już wiele miesięcy temu, to dopiero niedawno Ministerstwo Środowiska opracowało polską...