Polska-UE Koniec negocjacji o ochronie środowiska Jak podaje „Rzeczpospolita” Unia Europejska zakończyła negocjacje z Polską o ochronie środowiska, jednym z najtrudniejszych obszarów rozmów. „15” zgodziła się na 9 okresów przejściowych od stosowania unijnych norm, których pełne wdrożenie będzie kosztowało blisko 50 mld euro. Przyznane nam warunki są najlepsze ze wszystkich, jakie otrzymały kraje kandydackie. Inne państwa mają zgodę na 2-4 okresy przejściowe. Polska zgodziła się na wprowadzenie już od 1 stycznia 2003 roku zakazu używania substancji niszczących warstwę ozonową. Tak jak w krajach „15” od 2007 roku będziemy stosowali surowe przepisy zawartości lotnych związków organicznych w rozpuszczalnikach. Polska w nadchodzących miesiącach przedstawi listę zakładów, które będą musiały przed 2010 rokiem poczynić poważne inwestycje, aby porzucić niszczące środowisko technologie. Dotyczy to około 200 firm, głównie przemysłu ciężkiego. Od 1 stycznia 2008 roku, a nie 5 lat później, jak się o...