W celu realizacji procesu współspalania dużych ilości biomasy z węglem zainstalowano na kotle RAFAKO OP-230 system spalania objętościowego Rotating Opposed Fired Air (ROFA). W systemie tym powietrze z dużą prędkością wdmuchiwane jest przez dysze wielootworowe, co powoduje silne turbulentne mieszanie gazów spalinowych i paliwa.

Wysokociśnieniowy system spalania objętościowego ROFA zapewnia spalanie całkowite i zupełne oraz zwiększenie wykorzystania objętości komory spalania. Kocioł pyłowy typu OP-230 jest jednostką z palnikami narożnikowymi, spalającą polski węgiel kamienny o zawartości siarki ok. 0,6% i azotu związanego w paliwie około 1,1%. Przed zainstalowaniem ROFA w modernizowanym kotle funkcjonował już system dysz SOFA. Równolegle z instalacją systemu ROFA zamontowano nowe palniki niskoemisyjne (LNB – Low NOx Burner) firmy RAFAKO, a konsorcjum firm: Remak-Rozruch (lider konsorcjum), Nalco Mobotec Europe oraz Remak, zainstalowało kompletny system transportu, magazynowania i dozowania biomasy, w ilości równoważnej 45% całkowitego zapotrzebowania paliwa (w przeliczeniu na ciepło).   Redukcja emisji – efekt współspalania biomasy Łączny efekt LNB, SOFA i ROFA daje emisję NOx poniżej 200 mg/Nm3, co stanowi redukcję o 43% w odniesieniu do instalacji LNB/SOFA (350 mg/Nm3) i o 63% w stosunku do stanu bazowego sprzed zastosowania LNB, czyli z samym systemem SOFA (540 mg/Nm3). Poprawa sprawności procesu spalania dzięki mieszaniu wprowadzonemu przez ROFA, pozwala na utrzymanie zawartości węgla...