Poszukiwana koncepcja na centrum

Gmina miejska Turek ogłosiła konkurs pn. „Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku”. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku wraz z elementami architektury krajobrazu, reorganizacją lub organizacją ruchu drogowego, pieszego i rowerowego, koncepcją amfiteatru letniego, a także organizacją przestrzeni wypoczynku biernego oraz aktywnego.

Opracowanie powinno opierać się na załączonych do dokumentacji konkursowej głównych wytycznych, ustalonych podczas konsultacji społecznych, oraz winno uwzględniać charakter i skalę miasta. Obszar objęty konkursem obejmuje plac Wojska Polskiego, fragment ul. Kaliskiej (deptak), plac Sienkiewicza ze skwerem Mehoffera, ul. Parkową, park Miejski im. Żerminy Składkowskiej (powierzchnia terenu opracowania – ok. 14 ha). Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 10 sierpnia. Organizator przewidział trzy nagrody. Zwycięzca otrzyma nie tylko 30 tys. zł, ale także zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac projektowych. Kolejne miejsca na podium to nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio 15 tys. zł i 5 tys. zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.bip.miastoturek.pl.

W sprawdzonej formule [pod naszym patronatem]

Od 23 lat Międzynarodowa Wystawa „Zieleń to Życie” stanowi miejsce promocji oraz wymiany kontaktów dla producentów roślin i środków produkcji ogrodniczej, dekoracji i wyposażenia, a także dla dostawców usług oraz osób zajmujących się dystrybucją i sprzedażą detaliczną, projektowaniem i tworzeniem terenów zieleni. Targi organizowane przez Związek Szkółkarzy Polskich i Agencję Promocji Zieleni od lat są okazją do spotkań podmiotów z ,,zielonej branży” z Polski i ponad 30 innych krajów. Sprawdzona formuła dwóch dni dla profesjonalistów i jednego otwartego dla konsumentów oraz bogaty program wydarzeń towarzyszących umożliwiają gościom zdobycie wiedzy, nowych informacji i inspiracji. Podczas targów odbędzie się jedyny w Polsce, prestiżowy Konkurs Roślin Nowości. Wystawa potrwa od 1 do 3 września 2016 r., a zostanie zorganizowana w Expo XXI Warszawa. Targi podzielono zostały na działy: drzewa, krzewy, byliny; technika i technologie, wsparcie sprzedaży; wyposażenie terenów zieleni, ogrodów, tarasów i balkonów; architektura krajobrazu; wydawnictwa i publikacje; organizacje, stowarzyszenia i instytucje. Tegoroczną nowością jest sektor: kwiaty cięte, doniczkowe, akcesoria pod nazwą Flower Expo Polska.

Oprócz ekspozycji, ogrodu pokazowego i kiermaszu roślin, uczestnicy targów będą mieli możliwość wzięcia udziału w licznych spotkaniach branżowych, warsztatach i pokazach.

„Mocno zielone miasto”

W czwartek 1 września odbędą się dwa seminaria: ,,Wiedza dla handlu” i ,,Wiedza dla producentów”, podczas których zostaną poruszone zagadnienia z zakresu prawa, zarządzania personelem, zarządzania dostawami w centrum ogrodniczym, marketingiem, transportem i logistyką.

Dzień później odbędzie się konferencja „Mocno zielone miasto” dedykowana inspektorom i specjalistom odpowiedzialnym za zieleń publiczną, ogrodnikom miejskim, zarządcom i administratorom nieruchomości, architektom krajobrazu, wykonawcom terenów zieleni oraz deweloperom. W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną następujące tematy:

•          drzewa w mieście: sadzenie i pielęgnacja gwarancyjna w ujęciu praktycznym,

•          wymiana gleby w strefie korzeniowej drzew metodą ciśnieniową,

•          zielone torowiska,

•          jakość zieleni a komfort życia,

•          ogrody społeczne,

•          zielone dachy – ekonomiczne i społeczne korzyści,

•          zielone osiedla – dobre praktyki

W tym roku uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Jej uzupełnieniem staną się warsztaty dla architektów krajobrazu (2 września). Uczestnicy zgłębią wiedzę z zakresu umiejętności miękkich, związanych z budowaniem własnej tożsamości zawodowej. Warsztat będzie prowadzony równolegle przez trenera biznesu Małgorzatę Bogdanowicz oraz architekta krajobrazu Wojciecha Januszczyka. Takie połączenie teorii z praktyką jest rozwiązaniem innowacyjnym na polskim rynku szkoleniowym.

„Dzień Architekta Krajobrazu”

Gościem specjalnym seminarium „Dzień Architekta Krajobrazu” (sobota) będzie
Luc Béhar-Bannelier, obecnie dyrektor Departamentu Nature & Environment w Disneylandzie w Paryżu, który podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu tworzenia, rozwoju i utrzymania zieleni w najsłynniejszym parku rozrywki w Europie. Poruszy przy tym aspekty zarządzania 2000-hektarowym terenem zieleni, złożonym z zespołu parków, ogrodów tematycznych, pola golfowego oraz nasadzeń wokół hoteli i obiektów użytkowych. Luc
Béhar-Bannelier jest wykształconym w Kanadzie architektem krajobrazu, który przez ponad 20 lat praktykował w swoim kraju oraz w USA i Francji. Do paryskiego Disneylandu trafił w 1989 r. i nadzorował tam wykonanie obszarów zieleni. Stworzył projekt, który realizowany był przez dwa lata z pomocą 17 firm podwykonawczych. Koordynował kształtowanie całościowego krajobrazu parku rozrywki oraz funkcjonalnego systemu organizacyjnego. Na potrzeby parku opracował i wdrożył dedykowany program efektywnego zarządzania personelem, zrównoważony pod względem ekologicznym i ekonomicznym. Program pozwala integrować i efektywnie wykorzystywać umiejętności członków zespołu, złożonego ze 140 ogrodników i architektów krajobrazu oraz 25 praktykujących studentów. Dzięki niebywałej dbałości o szczegóły i codziennej pielęgnacji tereny zieleni zachwycają swoim pięknem blisko 15,5 mln gości rocznie i wciąż wyglądają tak samo doskonale, jak podczas otwarcia w 1992 r. Urzeczywistniając swoją wizję Luc Béhar-Bannelier zapoczątkował nową erę ogrodów tematycznych w postaci parków rozrywki – Walt Disney Parks.

Oprócz gościa specjalnego, podczas Dnia Architekta Krajobrazu wystąpi Wojciech Januszczyk. Z wykształcenia jest on architektem krajobrazu, pracownikiem naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II (KUL), współwłaścicielem GARDEN CONCEPT Architekci Krajobrazu oraz członkiem SAK-u i Fundacji „Krajobrazy”. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kierowaniu procesami inwestycyjnymi w obszarze architektury krajobrazu, w tym w realizacji ogrodów przydomowych, parków i przestrzeni publicznych. W ramach swojego wykładu prelegent omówi aktualny stan środowiska zawodowego, związanego z architekturą krajobrazu. Zwróci uwagę na wielowymiarowość wykonywanego zawodu, przedstawi problemy dotyczące obszarów działania projektanta ogrodu i architekta krajobrazu oraz pokaże, jak brak specjalizacji wpływa na postrzeganie środowiska zawodowego przez społeczeństwo i ludzi z branż budowlanych. Ponadto Wojciech Januszczyk zapozna słuchaczy z autorskimi pomysłami na rozwiązanie wymienionych problemów oraz przybliży korzyści, jakie niesie za sobą podział na projektantów ogrodów i architektów krajobrazu, funkcjonujący w innych krajach.

Jako kolejna wystąpi adwokat Aleksandra Gorzkiewicz z JWP Adwokaci i Radcowie Prawni, specjalizująca się w prawie własności przemysłowej i intelektualnej w zakresie naruszeń praw wyłącznych, w szczególności patentów i praw autorskich, oraz zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji. Prelegentka podzieli się swoją praktyczną wiedzą i przedstawi aspekty ochrony projektantów architektury krajobrazu w kontekście prawa autorskiego. Stefan Daszewski wraz Magdaleną Wujec z firmy Gardenphilia.com opowiedzą o nowych możliwościach i praktycznym zastosowaniu dostępnych na rynku polskim programów do projektowania oraz wizualizacji ogrodów. Podczas „Dnia Architekta Krajobrazu” odbędzie się również prelekcja poświęcona trawom do zadań specjalnych. Opowie o nich Włodzisław Barcikowski, który od 1985 r. prowadzi Szkółkę Bylin Barcikowscy, a także jest ekspertem i rzeczoznawcą NOT i SITO w zakresie dachów zielonych.

Szczegółowe informacje na temat wystawy i wydarzeń jej towarzyszących znajdują się na stronie internetowej: www.zielentozycie.pl.

 

2 x archiwum Luc Béhar-Bannelier
Gościem specjalnym seminarium „Dzień Architekta Krajobrazu” będzie Luc Béhar-Bannelier (dyrektor Departamentu Nature & Environment w Disneylandzie w Paryżu).
2 x archiwum Luc Béhar-Bannelier Gościem specjalnym seminarium „Dzień Architekta Krajobrazu” będzie Luc Béhar-Bannelier (dyrektor Departamentu Nature & Environment w Disneylandzie w Paryżu).
Uczestnicy sobotniego seminarium poznają aspekty zarządzania 2000-hektarowym terenem zieleni w Disneylandzie.
Uczestnicy sobotniego seminarium poznają aspekty zarządzania 2000-hektarowym terenem zieleni w Disneylandzie.