Rozwiązania projektowe dla gospodarki recyrkulacyjnej W Kanadzie dzienne zużycie wody na osobę w 1996 r. wynosiło 327 l, a w 1999 r. wzrosło do 343 l. Z kolei w Wielkiej Brytanii w 2005 r. było na poziomie 150 l na osobę. Szacuje się, że obszary zurbanizowane odpowiedzialne są za konsumpcję ok. 20% światowych zasobów wody pitnej. Ogromna ilość tego zasobu marnotrawiona jest w naszych domostwach. Należy skonstatować, że w kulturze Zachodu jesteśmy kolejnym pokoleniem mocno przywiązanym do WC – technologii wodnej toalety (water closet generation). Usuwanie odpadów – ludzkich odchodów – za pomocą rozwadniania upowszechniło się w Europie, a później w Ameryce w XIX w. Jednocześnie w wielu krajach rozwijających się problem braku infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej postrzegany jest jako podstawowy czynnik rozwoju cywilizacyjnego. Wielu ludzi ciągle pozbywa się nieczystości fizjologicznych bez użycia wody, analogicznie jak w krajach europejskich w XVIII czy nawet XIX w. Wydaje się więc, że zasadniczy problem stanowi zachowanie pewnych zasad higieny i wymogów sanitarnych, ale nie jest to jednoznaczne z budową scentralizowanych kolektorów ściekowych.   Zdecentralizować oczyszczalnie Konferencja sztokholmska na temat ściekowej gospodarki komunalnej w 1992 r. podkreśliła konieczność decentralizacji miejskich sieci kanalizacyjnych i realizacji mniejszych, lokalnych sieci, łącznie z małymi, zdecentralizowanymi oczyszczalniami ścieków. Efekt oddziaływania takich lokalnych oczyszczalni na środowisko...