Dla nikogo nie jest tajemnicą, że tereny zieleni spełniają szereg funkcji ekologicznych i estetycznych, w tym m.in. pochłaniają i neutralizują zanieczyszczenia oraz podnoszą walory krajobrazowe obszarów zurbanizowanych. Stąd też właściwie utrzymana i pielęgnowana zieleń wprowadza ład przestrzenny i stanowi wizytówkę danej miejscowości. Niestety, nie wszystkie samorządy przywiązują do tej kwestii odpowiednio dużą wagę.

Wniosek taki nasuwa się po kontroli, jaką przeprowadził NIK. Pytanie tylko, czy negatywną ocenę działań, podejmowanych w woj. mazowieckim w celu utrzymania zieleni na terenach publicznych, w pasie dróg oraz na terenach zarządzanych przez spółki kolejowe, można rozszerzyć na cały kraj. Zadbane centra, ale… Przeprowadzone oględziny terenów publicznych gmin wykazały zróżnicowany stan znajdującej się tam zieleni. Izba przychylnie wypowiedziała się na temat terenów administrowanych przez cztery jednostki samorządowe (Dzielnicę Włochy m.st. Warszawy, Urzędy Miast w Siedlcach i Józefowie oraz Urząd Gminy Serock). Zadbane trawniki, czyste chodniki, dobrze utrzymane obiekty małej architektury, starannie wykoszone trawy w rowach i na poboczach dróg oraz porządek na przystankach komunikacyjnych, zlokalizowanych przy drogach, jednoznacznie wskazywały, że systematycznie prowadzono tam prace porządkowe i pielęgnacyjne. W ocenie inspektorów, dobrą praktyką w realizacji zadań przez jednostki samorządowe jest przejęcie utrzymania terenów publicznych, będących w gestii innych podmiotów, na mocy stosownych porozumień. Takie przykłady zidentyfikowano w Józefowie i Serocku. I...