Pełna kontrola przebiegu procesów kompostowania jest podstawowym warunkiem pozyskania odpowiedniej jakości produktu końcowego. Kompost odpadowy powinien spełniać warunki dla deponowania w kwaterze. Substancje organiczne powinny być zmineralizowane, czyli inertne, a masa materiału charakteryzować się małą (ok. 30%) zawartością wilgoci (czyli taką, która ułatwia jej transportowanie i zagęszczanie na kwaterze składowiska). Ważna jest kontrola parametrów czynników odpowiedzialnych za optymalne warunki przebiegu kompostowania, natomiast dokumentacja procesów zachodzących w pryzmach jest podstawowym dowodem bilansu mas, tj. naturalnej, uwarunkowanej przetwarzaniem utraty wagi i objętości na wypadek deponowania pozostałości po stawkach ulgowych. Przebieg procesu jest śledzony kontrolą temperatury materiału. Intensywność kompostowania, a co za tym idzie – temperatura materiału zależą przede wszystkim od ilości tlenu i wody koniecznych dla życia mikroorganizmów. Rys. 1. Zestawienie najistotniejszych składowych kosztów eksploatacyjnych zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Rys. 2. Stosunek składowych kosztów przetwarzania 1 Mg odpadów jako wskaźnik wydajności ZOMB-u. Podane wartości procentowe są wartościami przybliżonymi, wygenerowanymi w oparciu o rzeczywiste dane pochodzące z wybranych, funkcjonujących obiektów referencyjnych i skorygowanymi rzeczywistą ceną pracy w Polsce. System sterujący procesem Sprawny system sterujący opiera się na kilku filarach, czyli rozwiązaniach technicznych, umożliwiających pełną kontrolę tych kluczowych parametrów w rzeczywistym czasie wraz z jednoczesną kontrolą emisji do środowiska i odpowiednią eksploatacją biofiltra. Odpowiedni system pełnej kontroli aerobowych procesów...