Dwór w Tomaszowicach pod Krakowem, 8 i 9 marca br. był miejscem spotkania ponad 120 przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, zajmujących się zrównoważonym rozwojem.
Dzisiaj nikogo nie trzeba już przekonywać, że ekologia jest podstawą rozwoju gospodarczego. Ważne, aby pokazywać i promować konkretne przykłady dotyczące wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju,
a także wzorować się na krajach, które mają większy niż Polska zasób wiedzy i doświadczenie we wprowadzaniu ekologicznych innowacji – powiedział Rafał Serafin, prezes Zarządu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, otwierając konferencję pt. „Rozwój zrównoważony w praktyce – trendy, doświadczenia, wyzwania”. Podczas spotkania, zorganizowanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska, goście mogli zapoznać się z tematyką światowych trendów panujących w obszarze zrównoważonego rozwoju, a także z barierami i możliwościami ich wdrażania w Polsce.
Konferencję rozpoczęto podsumowaniem projektu pt. „Aktywna edukacja ekologiczna na Zielonych Szlakach Greenways”.Jego celem było wykorzystanie przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska istniejących szlaków dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego do edukacji ekologicznej oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych poprzez propagowanie niezmotoryzowanychform transportu – powiedziała Ewa Figórska, kierownik projektu. Zadania te mogą zostać zrealizowane m.in. poprzez stworzenie sieci ośrodków edukacji ekologicznej. To właśnie podczas konferencji w Tomaszowicach fundacja przyznała pierwsze tytuły „Ośrodka Edukacji Ekologicznej” dwunastu wyłonionym w ramach konkursu certyfikowanym obiektom. Kluczową część konferencji stanowiły prowadzone przez zagranicznych i polskich specjalistów wykłady i panele dyskusyjne. Ich celem była konfrontacja stanowisk przedstawicieli różnych, działających w wielu krajach, instytucji na temat szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju. Paneliści wystąpili w dwóch sesjach tematycznych. Pierwsza dotyczyła rozwoju zrównoważonej turystyki, zielonych zamówień publicznych, partnerstwa trójsektorowego oraz korzyści, jakie może przynieść CSR firmom, niezależnie od ich rozmiaru lub profilu działalności. Drugą część poświęcono zagadnieniom certyfikatów środowiskowych, narzędziom służącym monitorowaniu aspektów środowiskowych, a także wskaźnikom zrównoważonego rozwoju. Zwieńczeniem konferencji były kreatywne zajęcia warsztatowe, podczas których zgromadzeni goście wymienili się pomysłami na proekologiczne inicjatywy i wypracowali pomysły na realizację wspólnych projektów.
 
Katarzyna Triantafelo, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska