Dynamika zmian prawnych z ostatniego roku nie pozostawia wątpliwości, że w Polsce właśnie kształtuje się nowy system gospodarki odpadami. Jest on bardziej wymagający dla przedsiębiorców chcących prowadzić tę działalność, ale przede wszystkim dla tych nieuczciwych – teoretycznie działających zgodnie z prawem i pod pozorami uregulowań formalnoprawnych, a faktycznie nastawionych na zysk bez chęci osiągnięcia efektu ekologicznego, niejednokrotnie będących zwykłymi oszustami, a nawet przestępcami.

Mimo że problemy ewoluujące w gospodarce odpadami od lat dostrzegane były zarówno przez branżę, jak i przez Inspekcję Ochrony Środowiska, to brak skuteczności podejmowanych działań i wielokrotne odmowy wszczęcia postępowań przez organy ścigania działały na korzyść tych nieuczciwych przedsiębiorców, świadomych słabości systemu i czerpiących z tego bezwzględne profity. Dopiero rok 2018 stał się swoistym przełomem, kiedy plaga pożarów miejsc magazynowania odpadów okazała się problemem, który spędzał sen z powiek szeregu organów i instytucji angażujących znaczne siły i środki w gaszenie pożarów oraz inicjatywy zapobiegające powstaniu kolejnym. Nastąpiły serie patroli i kontroli podejmowanych przez inspektorów WIOŚ oraz funkcjonariuszy policji i straży pożarnej – w 2018 r. przeprowadzono ponad 60 kontroli oraz wizji w związku z wystąpieniem pożarów odpadów oraz blisko 160 kontroli miejsc nielegalnego nagromadzenia odpadów.

Minął rok

We wrześniu br. minął rok od reformy Inspekcji Ochrony Środowiska przeprowadzonej w związku...