Wystawy ogrodowe BUGA w Niemczech są szczególnymi wydarzeniami w branży ogrodniczej. Można je odwiedzać przez ok. pół roku, a następnie tereny te są udostępniane mieszkańcom w formie terenów zieleni i przestrzeni sportowo-rekreacyjnych.

Od pierwszego festiwalu, zorganizowanego w 1951 r., odbyło się już 36 wystaw, dzięki którym przeobrażeniu uległy przestrzenie urbanistyczne w 25 różnych miastach Niemiec. Współcześnie wystawy BUGA zajmują powierzchnię min. 40 ha, ale festiwalom towarzyszą również ogromne zmiany w przestrzeniach urbanistycznych.

Organizowane co 2 lata festiwale Bundesgartenschau (skrót BUGA) raz na 10 lat uzyskują status wystaw międzynarodowych IGA (Internationale Garten Ausstellung). Na terenie Niemiec odbywają się również festiwale o znaczeniu regionalnym – LAGA (Landesgartenschau), organizowane przez poszczególne kraje związkowe.

Jak to się zaczęło?

Formuła współczesnych festiwali narodziła się po II wojnie światowej i nawiązuje do bogatych tradycji przedwojennych. Pierwsze wystawy miały charakter jedno- lub kilkudniowych targów ogrodniczych i organizowane były w różnych miastach współczesnych Niemiec już w latach 20. XIX w. We wnętrzach pałacowych czy specjalnie konstruowanych halach z żeliwa i s...