Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, we współpracy z Politechniką Wrocławską, opracowało innowacyjną metodę usuwania azotu z odcieków pofermentacyjnych we Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków „Janówek”. Nowe rozwiązanie nazwano „deamonifikacją odcieków”. Na tym jednak nie koniec, bo wodociągi wrocławskie udzieliły MPWiK w Żywcu licencji na zastosowanie nowatorskiego sposobu oczyszczania ścieków.

Wdrażając nowatorską technologię, MPWiK we Wrocławiu przygotowuje się do wdrażania nowej dyrektywny unijnej, która – w kontekście walki ze zmianą klimatu – zostanie w najbliższej przyszłości zaostrzona. Stąd też poszukiwania dodatkowej metody wspomagania usuwania azotu. Przy okazji należy wspomnieć, że wrocławskie MPWiK nie zdecydowało się na wdrożenie żadnego z komercyjnych rozwiązań dostępnych na rynku. Powodem są liczne niedostatki tych technologii. Dlatego też branżowcy z Wrocławia wraz z Politechniką Wrocławską samodzielnie opracowali rozwiązanie dostosowane do potrzeb oczyszczalni. Zadanie to zrealizowano w ramach badawczo-rozwojowego projektu, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Sekrety nowej metody

Innowacyjna deamonifikacja odcieków pozwoli na obniżenie stężenia azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych, c...