Nie opadł jeszcze kurz po burzliwych dyskusjach dotyczących projektu Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (DzU z 2023 r. poz. 56), które zostało opublikowane na stronach Rządowego Centrum Legislacji w czerwcu 2023 r., a już mamy nowy projekt zmian, który wymaga analizy i omówienia.

Wiele wskazuje na to, że zmiany zaproponowane w obecnym projekcie rozporządzenia zmieniającego (tj. w projekcie z 25 lipca br.1) to jeden z niewielu przypadków, kiedy głos branży został nie tylko usłyszany, ale także w znacznym stopniu uwzględniony.

Wyznaczenie celu, a nie środków

To, co w projekcie z 25 lipca br. zasługuje na szczególne odnotowanie, to dające się zauważyć ukierunkowanie na uelastycznienie zapisów obowiązującego rozporządzenia oraz nastawienie na wytyczenie celów, a nie sposobów ich osiągania. Wiele z proponowanych zmian to próba ujednolicenia, usystematyzowania, a przede wszystkim doprecyzowania zapisów rozporządzania, które budziły wątpliwości lub kontrowersje. 

Jedna ze zmian, na którą z pewnością warto zwrócić uwagę, ponieważ ma kluczowe zn...