Głos Europejczyków

Jak wynika z nowego badania Eurobarometru, przeprowadzonego w 27 państwach członkowskich UE w okresie od 10 maja do 5 czerwca 2023 r., ogromna większość Europejczyków (93%) uważa, że zmiana klimatu jest poważnym problemem. Zdaniem ponad połowy (58%) respondentów przejście na zieloną gospodarkę powinno zostać przyspieszone w obliczu wzrostu cen energii i obaw o dostawy gazu po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najpoważniejszym problemem są konflikty zbrojne – wskazują respondenci z dziewięciu krajów, w tym z Polski (37%). 

73% Europejczyków zgadza się, że koszt szkód spowodowanych zmianą klimatu jest znacznie wyższy niż inwestycje potrzebne do ekologicznej transformacji. Według 3/4 ankietowanych podjęcie działań na rzecz klimatu doprowadzi do innowacji. Zdaniem 88% obywateli UE emisję gazów cieplarnianych należy ograniczyć do minimum. Jest to możliwe, jeśli skompensuje się pozostałe emisje, tak aby do 2050 r. UE była neutralna dla klimatu. 87% ankietowanym Europejczykom zależy na wyznaczeniu przez UE ambitnych celów w zakresie zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej. 85% uważa za istotne, aby UE podjęła działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Zdaniem 70% badanych, ograniczenie importu paliw kopalnych może zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i przynieść UE korzyści gospodarcze....